Foto på Malgöbron

Malgöbron

Malgöbron är belägen mellan Klaffbron, Strömkarlsbron och Åkersbergsvägen.

Person
DriftingenjörErik Johnsson 0520-49 76 48
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Fakta om bron

Total brolängd: 48 meter
Teoretisk spännvidd: 38,2 meter
Fri brobredd: 11,5 meter varav
gångbana 3,5 meter + körbana 8 meter
Nyggnadsår: 1989-1990
Material: betong
Byggentreprenör: Skanska

Senast granskad: 2017-05-18 | av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)