Foto på Malgöbron

Malgöbron

Malgöbron är belägen mellan Klaffbron, Strömkarlsbron och Åkersbergsvägen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Fakta om bron

Total brolängd: 48 meter
Teoretisk spännvidd: 38,2 meter
Fri brobredd: 11,5 meter varav
gångbana 3,5 meter + körbana 8 meter
Byggnadsår: 1989-1990
Material: betong
Byggentreprenör: Skanska

Senast granskad 2017-05-18 av CLASBEN