Fallen och Oscarsbron

Oscarsbron

Oscarsbron är belägen mellan Landbergsliden och Åkersbergsvägen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Oscarsbron uppfördes 1889 och var den första egentliga broförbindelsen över Göta älv vid Trollhättan. Bron var en förutsättning för utvecklingen av Strömslund, som samma år grundades som Sveriges första egnahemsområde väster om älven. Trollhättans samhälle och industrier låg på östra sidan. Den ursprungliga bron revs och ersattes med dagens bro år 1969.

Oscarsbron var länge en av Sveriges mest besökta utsiktsplatser. Den fylls än idag av turister och besökande i samband med att vattnet släpps på i den annars torrlagda fåran under Fallens dagar.

Fakta om bron

Total längd: 109,5 meter
Fri spännvidd: 97,5 meter
Fri bredd: 10 meter
Brons totala bredd: 10,5 meter varav 
gångbana 1,5 meter + körbana 7 meter + gångbana 1,5 meter
Byggnadsår: 1969
Byggentreprenör: Granit & Betong

Senast granskad 2017-05-18 av YVOSTR