Hälltorpsbron

Hälltorpsbron

Hälltorpsbron binder samman områdena Arvidstorp och Hälltorp.

Person
Driftingenjör Erik Johnsson 0520-49 76 48
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hälltorpsbron är en stenvalvsbro byggd av huggen sten. Bron byggdes som ett nödhjälpsarbete i samband med anläggningen av vägen från Arvidstorp till allmänna landsvägen mellan Vänersborg och Göteborg.

Fakta om bron

Total brolängd: 48 meter
Fri spännvidd: 18,8 meter
Fri bredd: 7 meter
Byggnadsår: 1925-1927

År 2005 utfördes en renovering av stenräcket och det översta stenskiktet.

Senast granskad 2017-05-18 av Yvonne Ström