Hälltorpsbron

Hälltorpsbron

Hälltorpsbron binder samman områdena Arvidstorp och Hälltorp.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Hälltorpsbron är en stenvalvsbro byggd av huggen sten. Bron byggdes som ett nödhjälpsarbete i samband med anläggningen av vägen från Arvidstorp till allmänna landsvägen mellan Vänersborg och Göteborg.

Fakta om bron

Total brolängd: 48 meter
Fri spännvidd: 18,8 meter
Fri bredd: 7 meter
Byggnadsår: 1925-1927

År 2005 utfördes en renovering av stenräcket och det översta stenskiktet.

Senast granskad 2017-05-18 av YVOSTR