Klaffbron

Klaffbron sträcker sig över trafikkanalen som en förlängning av Torggatan mellan stadens östra och västra sida.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Klaffbron är en stålbalkbro i ett spann. Spannet är rörligt och av typen dubbelklaff. I övrigt består brons bärande delar av betong. Brons maskineri finns i brokamrarna på båda sidor av trafikkanalen. 

Bron öppnades för trafik 1959. Ägare till bron är Trollhättans stad, men driften sköts av Sjöfartsverket. Öppning av bron sker via fjärrmanövrering från slussarna.

Fakta om bron

Total brolängd: 50 meter

Fri spännvidd: 33,8 meter

Brons bredd är totalt 21,5 meter fördelade på:

  • 2 gång- och cykelbanor - totalt 6 m
  • 4 körfält, som utgör en total bredd om 14 m
  • 1,5 m bred skiljeremsa mellan de mittersta körfälten
Senast granskad 2021-05-10 av YVOSTR