Fotot visar Olidebron upplyst på kvällen

Olidebron

Olidebron är Trollhättans senaste tillskott av broar. Det är en gång- och cykelbro och den förbinder Åkerssjövägen med Kyrkbrovägen. Olidebron invigdes hösten 2016.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Olidebron har en unik konstruktion. Det är världens längsta dubbelklaffbro. Att det blev just en dubbelklaffbro, som byggdes på denna plats, beror på att det fanns vissa kriterier uppsatta för att lyckas på bästa sätt. De kriterierna var att bron ska: 

  • smälta in i den omgivande miljön
  • vara byggd  i stål
  • ha dubbelklaffar

Bron byggdes på väldigt kort tid. Det tog endast 9 månader att få den på plats och i bruk.

Fakta om Olidebron

Total brolängd: 92,1 m
Fri spännvidd: 55,4 m
Fri bredd: 3,0 m
Byggnadsår: 2016

Senast granskad 2021-05-05 av Yvonne Ström