Man med elsparkcykel står på gatan

Elsparkcyklar

Precis som i många andra städer så finns det elsparkcyklar att hyra i Trollhättan. Elsparkcyklar är ett nytt inslag i stadsrummet, och första tiden med elsparkcyklar är under en pilotperiod.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 

Elsparkcyklar

Transportstyrelsen har bestämt att elsparkcyklar klassas som cyklar. Det handlar om elsparkcyklar som har en maxhastighet på 20 km/h och en motoreffekt på max 250 watt. Elsparkcykeln är ett enpersonsfordon och får alltså bara användas av en person i taget.

Vilka regler gäller för elsparkcykel? - Transportstyrelsen

 

Att köra en elsparkcykel

Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller. Om du hyr en elsparkcykel kan det också vara bra att känna till företagets egna regler och villkor.

Elsparkcyklar ska i första hand köras på cykelbanan och följa trafikregler för cyklister. Det är alltså samma regler som för vanliga cyklar och andra eldrivna fordon med fordonsklass cykel. Det är Polisens uppdrag att övervaka trafiken och se till att trafikregler följs.

Läs mer om trafikregler hos Transportstyrelsen

 

Parkering

Samma parkeringsregler gäller för cyklar och elsparkcyklar. Precis som en vanlig cykel ska de parkeras i eller intill ett cykelställ och de får heller inte blockera gång- och cykelbanor, in- och utfarter, entréer, eller på annat sätt hindra framkomligheten för andra trafikanter. Parkering av en elsparkcykel får inte bli en fara för andra trafikanter. Hit räknas gående, cyklister, kollektivtrafik eller biltrafik. En person med nedsatt syn kan skada sig illa på en elsparkcykel som står mitt på trottoaren.

 

Anmäl en felparkerad elsparkcykel

Om du ser en elsparkcykel som hindrar framkomligheten eller är parkerad på olämplig plats, hör av dig till det aktuella företaget som ansvarar för fordonen. Kontaktuppgifter ska finnas på elsparkcyklarna och på företagens webbplats. 

SWIFT: support@swiftscooters.se

 

Elsparkcyklar i Trollhättan

I Juni 2022 beslutar Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna en pilotperiod för reglering av elsparkcyklar i Trollhättan. Under pilotperioden har kommunen ingått i en frivillig överenskommelse med företag som vill finnas i Trollhättan. Där finns det en dialog med företagen som hyr ut kring utveckling och förbättringar av användningen av elsparkcyklar. Målet med pilotperioden är att kunna löpande anpassa och reglera verksamheten för att minska negativa påföljder, och att efter avslutad pilotperiod ge förslag på hållbar och långsiktig reglering. Uppföljning av pilotperioden sker i Oktober 2023.

Det finns platser i Trollhättan som begränsas till en tillåten maxhastighet på 6 km/h. Till dessa hör bland annat den centrala staden, skolgårdar, parkeringsytor, Spikön, begravningsplatser och andra platser där det bedöms behövas. Platserna kommer uppdateras löpande. 

Det finns även platser där parkering kommer vara förbjuden. Det gäller bland annat för platser nära vatten, skolgårdar, parkeringsytor, begravningsplatser, Spikön och centrala parker & grönområden. Platserna kommer uppdateras löpande. 

Avsiktsförklaringen med företaget är under renskrivning och publiceras inom kort. 

 
Senast granskad 2022-06-18 av REBLJU