Elsparkcyklar parkerade på ett torg

Mikromobilitets databehov och informationsdelning (MIDIS)

Projektet syftar till att främja användningen av mikromobilitet i svenska städer genom att utveckla infrastrukturer och digitala tjänster för säker och attraktiv användning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 


Status i projektet
Pågående

 


Finansiering och samverkan
Projektet genomförs med finansiering av Vinnova och drivs av RISE. Trollhättans Stad, Stockholms Stad, Voi, Tier och NIVEL är samverkande parter i projektet.

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Mikromobilitet omfattar små, lätta och ofta individuella transportmedel som är ämnade för kortare resor - så som elsparkcyklar, cyklar, elmopeder. Att utveckla och skapa förusättningar för mikromobilitet i en stad är viktigt utifrån från flera perspektiv:

  • Det är miljövänligt. 
  • Det kan bidra till minskad trängsel i trafiken. 
  • Mikromobiliteten främjar en aktiv livsstil och är bra för hälsan. 
  • Mikromobila transportmedel tar mindre plats än bilar. 
  • Mikromobilitet är kostnadseffektiva transportmedel. 

Sammanfattningsvis kan mikromobilitet bidra till att skapa mer hållbara, hälsosamma och effektiva städer genom att erbjuda praktiska och miljövänliga alternativ för kortdistansresor. Utformningen av den fysiska och digitala infrastrukturen i en stad ger viktiga förutsättningar för att främja en säkrare användning och mer attraktiv användarupplevelse av fossilfria fordonsslag som mikromobilitet tillhandahåller.

Mål med projektet

Projektet syftar till att undersöka potentialen att

  • öka andelen säker användning av mikromobilitet i Trollhättan och Stockholm, genom att
  • öka den effektiva användningen och delningen av mikromobilitetsdata för att utveckla digitala tjänster som stödjer och uppmuntrar till säkert användning samt
  • genomtänkta regler anpassade till både allmänhetens och operatörers intressen."
 
Senast granskad 2023-11-10 av JOSÅKEBEN