SESMA

Med Högskolan Väst, NEVS och RISE har vi genomfört utredningar kopplat till lösningar för delningsekonomi och smart mobilitet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 


Status i projektet
Avslutat

 


Finansiering och samverkan
Projektet genomfördes av Högskolan Väst tillsammans med Trollhättans Stad, NEVS och RiSe och i samarbete med bostadsbolaget Eidar och med bidrag från Vinnova och Drive Sweden.

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Ett av Sveriges transportpolitiska mål är att tillhandahålla hållbar transportförsörjning i hela landet, vilket inkluderar kommuner utanför storstadsregionerna. Forskningen inom området för bildelning och autonoma fordon visar att det finns både möjligheter och utmaningar i att lansera tjänster och teknik för bildelning i storstäder. Dock finns det ytterst lite forskning kring möjligheterna och utmaningarna i en mindre stad. Därför har ett fundament i SESMA varit att kartlägga invånares transportbeteende i en kommun där befolkningstätheten är betydligt lägre än i svenska storstäder; Trollhättan.

Målsättning

Målet har varit att tillsammans inom projektet skapa:

  1. Riktlinjer för kommunen i deras planering av en hållbar stad;
  2. en affärsplan för biltillverkare med visionen att skapa mer hållbara transporter; och
  3. digitala tjänster för autonoma, delade bilar.

Resultat

Mer information om projektet och slutrapporten finns på Högskolan Västs hemsida. 

 
Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN