Stadsnät

Trollhättans stadsnät sköts av Trollhättan Energi AB. För mer information om Stadsnät och hur man ansluter sig kontakta Trollhättan Energi AB.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Runtom i Trollhättan finns det nergrävt fibernät för digital trafik, så kallat stadsnät.

Med stadsnätet får du ett öppet nät med ett brett utbud av tjänster inom TV, telefoni och internet, och idag finns ett tiotal tjänsteleverantörer att välja bland.

Kolla om din bostad är ansluten till fiber på Streemi

I det öppna nätet råder fri konkurrens och alla tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor. Det höjer kvaliteten och pressar priserna.

Trollhättan Energi - Fiber

Senast granskad 2022-11-08 av KLALIW