Buller och luftkvalitet

Frisk luft att andas och en lugn miljö ger oss bättre förutsättningar att må bra.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Buller

Buller är ej önskvärda ljud och det kan påverka hälsan. Du kan drabbas av hörselskador vid höga ljudnivåer, men även låga ljudnivåer kan skapa stress och sömnstörningar.

Många känner sig störda av buller från trafiken, men även från ventilations- och fläktanläggningar, grannar, industrier eller från restauranger och diskotek. På dessa sidor står vad du kan göra om du känner dig störd och var du kan hitta mer information om buller.

Luftkvalitet

Att luften vi andas är ren är viktigt för vår hälsa, men också för miljön. I tätorten kommer de flesta föroreningarna från trafiken. I Trollhättan är halterna av kvävedioxid och partiklar under de miljökvalitetsnormer som finns.

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD