Barn med hörselskydd

Buller

En av fyra störs av buller i bostaden minst en gång per vecka. Hundra tusen personer i Västra Götaland beräknas ha störd nattsömn till följd av samhällsbuller. Just sömnstörningar är en av de allvarligaste effekterna av samhällsbuller eftersom ostörd sömn är en förutsättning för att människan ska fungera bra både fysiskt och mentalt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vart vänder jag mig om jag störs av buller?

Om du är störd av buller ska du i första hand vända dig till den som stör, till exempel den som har diskoteket, industrin eller om det handlar om buller från installationer i den egna fastigheten till hyresvärden.

Om det inte leder till att störningen minskar kan du vända dig till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi informerar då den som orsakar störningen eller den som ansvarar för byggnaden att vi har fått ett klagomål. De har då möjlighet att göra åtgärder om det behövs. Om du fortfarande tycker att störningarna är för stora kommer vi ut och gör en egen bedömning. Vid bedömningen väger vi in flera faktorer såsom ljudstyrka, ljudets karaktär, men också hur ofta och länge ljudet uppträder. Om det visar sig att det finns risk för störningar så kan vi ställa krav på utredningar och åtgärder.

Har du en bostadsrätt har du ett eget ansvar för att åtgärda problemen. Kommer inte problemen från din egen bostad bör du vända dig till föreningens styrelse. Föreningen kan anlita en konsult eller byggfirma som kan hjälpa till med att rätta till problemen.

Läs mer om buller på Folkhälsomyndighetens, Boverkets och Naturvårdsverkets hemsidor:

Folkhälsomyndigheten hemsida om buller och höga ljudnivåer

Boverkets hemsida om buller och goda ljudmiljöer

Naturvårdsverkets hemsida om buller

Bidrag till åtgärder mot trafikbuller

Är du störd av buller från trafik i din bostad kan du söka bidrag till åtgärder. Trollhättans Stad ger bidrag till åtgärder mot buller som kommer från kommunala vägar. Ansök senast 30 november året innan du vill göra åtgärderna. Du hittar mer information om hur och vad du kan söka för på:

Bidrag för bullersanering

Relaterad information

Planerar du att bullra på offentlig plats?

Planerar du göra bullrande arbete som kan störa personer på offentliga platser under natten (klockan 22-07) ska du ha tillstånd från polisen enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Trollhättan.

Vill du anordna en konsert eller ett annat evenemang i en offentlig lokal eller på en offentlig plats behöver du också söka tillstånd för offentlig tillställning hos polisen.

Polisens hemsida

Senast granskad 2024-01-02 av JEAWAD