Hantverkare som sätter in fönster i bostad

Bidrag för bullersanering

Är du störd av buller från trafik i din bostad kan du söka bidrag till åtgärder. Trollhättans Stad ger bidrag till åtgärder mot buller som kommer från kommunala vägar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bidrag till åtgärder mot trafikbuller

Trollhättans Stad ger bidrag till att byta ut fönster och ventilation för att förbättra boendemiljön i bullerutsatta hushåll. Bidraget avser buller från kommunala gator och vägar. Fastighetsägaren kan ansöka om bidrag för åtgärd nästkommande kalenderår. Bidraget uppgår till 50 % av kostnaden upp till max 2000 kr/m2 fönsteryta och 500 kr per ventilationsdon. Bidraget gäller inte bullerplank. När bidrag har beviljats ser fastighetsägaren till att fönster och ventilation byts ut till mer bullerdämpande konstruktioner och ansöker om utbetalning när åtgärden är klar. Fastighetsägaren redovisar åtgärdens omfattning och kvitto på kostnader. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att åtgärder som görs är effektiva och fungerar långsiktigt.

Kriterier

Bidrag beviljas om samtliga nedanstående villkor uppfylls:

 • beräknad dygnsekvivalent nivå vid fasad överstiger 63 dBA
 • byggnaden är uppförd före 1997
 • ljudkrav har inte ställts på fastigheten i samband med detaljplan eller bygglov
 • byggnaden avser lägenheter/bostäder för permanent boende
 • byggnaden har inte erhållit bullerbidrag tidigare
 • bidragsansökan och besked om bidragsberättigande sker före att åtgärden utförts
 • nya fönster/luftdon är mer ljuddämpande än befintliga  
 • nödvändigt underhåll som tätning/drevning utförs samtidigt och ingår ej i bidraget
 • fastighetsägaren söker och beviljas eventuellt bygglov för åtgärden

Bidraget avser

Fönster på fasad som är vänd mot gatan och max 10 meter in på gavelsidorna samt ventilationsdon på motsvarande fasadyta.

Bidragets storlek

Bidraget uppgår till 50 % av kostnaden upp till max 2 000 kr/m2 fönsteryta  och 500 kr per ventilationsdon. Fönsterytan räknas som yttermåttet på karmen.

Prioriteringsprinciper

 • Bidrag tilldelas i mån av medel
 • Fastigheter med bullernivåer över 65 dBA prioriteras före fastigheter med lägre nivåer
 • I övrigt sker prioritering efter ansökningsdatum

Så här ansöker du

Fastighetsägaren skickar en förfrågan till samhallsbyggnad@trollhattan.se senast 30 november året innan åtgärd. Ansökan ska innehålla fastighetsbeteckning, total fönsteryta, antal fönster, antal ventilationsdon samt kontaktuppgifter till fastighetsägaren. I januari får fastighetsägaren besked om bidragsberättigande. Senast 30 november ska fastighetsägaren redovisa åtgärderna och ansöka om utbetalning. Bidraget utbetalas senast i december.

Vanliga frågor om bullersanering

Här får du svar på de vanligaste frågorna kopplat till bullersanering.

Senast granskad 2019-11-20 av CLASBEN