Radonmätdosor

Radon

För att få koll på halten radon i din bostad bör du göra en mätning. Mätningen ska ske under vinterhalvåret, pågå i minst två månader och ske med två mätdosor per lägenhet.

Person
Miljöinspektör Britt Mari Karlsson 0520-49 74 88
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Vad är radon?

Radon är en gas som är osynlig och luktfri. Den bildas när grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas de radioaktiva radondöttrarna. På Boverkets och Strålsäkerhetsmyndighetens hemsidor kan du läsa mer om radon och dess risker.

Boverkets hemsida om radon

Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida om radon

Mäta radon i inomhusluften

För att säkert veta om det finns radon inne i huset behöver du göra en långtidsmätning. Mätningen ska pågå under minst 60 dagar under vintersäsongen (oktober-april) för att visa ett årsmedelvärde. Det behövs minst två mätdosor per bostad/lägenhet för att få ett årsmedelvärde. Om det i en villa finns mer än en lägenhet och de är på olika våningsplan är det viktigt att mäta med två mätdosor per lägenhet för att få ett årsmedelvärde. Årsmedelvärdet utgör grund för bedömning och jämförelse med referensnivån för radon.

Halten radon mäts i Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Målet är att inga bostäder ska ha mer än 200 Becquerel per kubikmeter luft.

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att utföra mätningar.

Du kan beställa mätpaket direkt från ett ackrediterat mätföretag eller via företag som arbetar med att åtgärda radon. Resultatet från mätningarna skickas till fastighetsägaren. Du behöver själv skicka in en kopia till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det går bra att skicka den med e-post till samhallsbyggnad@trollhattan.se Vi sparar resultatet och använder det vid vår tillsyn och statistik.

Ackrediterade analysföretag

Det finns bland annat följande företag:

Eurofins AB (före detta MRM), Luleå
telefon: 010-490 84 80
hemsida: www.eurofins.se

Radonova (före detta Landauer nordic), Uppsala
telefon: 018-56 88 00
hemsida: www.radonova.se

Radonanalys GJAB, Lund
telefon: 046-286 28 80
hemsida: www.radonanalys.se

Ägare till flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

I flerbostadshus är det du som är fastighetsägare som har ansvaret för att kontrollera och åtgärda förhöjd radonhalt. Du kan vända dig till Samhällsbyggnadsförvaltningen för att diskutera lämpligt antal lägenheter som bör mätas i varje hus.

Till hjälp i planeringen av mätningarna kan du använda vårt formulär "Radonuppgifter för flerbostadshus". Fyll i uppgifterna och skicka tillbaka det till oss.

Samhällsbyggnadsförvaltningens formulär för radonuppgifter för flerbostadshus

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill gärna få ta del av analysresultatet. Beställ att en kopia skickas till oss. Har du många lägenheter är vi tacksamma för att få mätresultaten i en digital textfil anpassad för miljöreda. Vi sparar resultatet och använder det vid vår tillsyn och statistik.

Mäta radon i dricksvattnet

För att mäta radon i dricksvattnet får du själv kontakta ett laboratorium och beställa analys. På Swedacs hemsida kan du hitta ackrediterade laboratorier som analyserar dricksvatten.

Swedacs hemsida

Köpa och sälja hus

Säljaren är skyldig att upplysa om de radonproblem som den känner till. Radonhalterna ska även uppges i den energideklaration som ska göras av säljaren före försäljning.

Det är köparens ansvar att ta reda på hur mycket radon som finns i huset innan köpet är klart. Om radonhalten inte mätts på länge bör köparen se till att det görs. Om man vill göra en långtidsmätning, men inte hinner, kan köpare och säljare skriva ett avtal som ger köparen tid att göra en långtidsmätning efter inflyttningen.

Radonbidrag

Regeringen har beslutat om nytt bidrag för sanering av radon i småhus. Bidraget kan sökas från och med 1 juli 2018. Om du tänker söka bidrag, så tänk på att inte påbörja några åtgärder före ansökan. Syftet med bidraget är att minska halten radon i en- och tvåbostadshus och därmed minska hälsoproblemen kopplade till radon i bostäder.

Mer information om bidraget hittar du på Boverkets hemsida:

Boverket om radonbidrag

Senast granskad 2019-10-28 av Jeanette Wadman