Radonmätdosor

Radon

Att mäta radon i din bostad är enda sättet att veta om du behöver göra åtgärder för att sänka radonhalten. Mätningen ska ske under vinterhalvåret. Den ska pågå 60 dagar och ske med två mätdosor per lägenhet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vad är radon?

Radon är en gas som är osynlig och luktfri. Den bildas när grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas radioaktiva radondöttrar. På Boverkets och Strålsäkerhetsmyndighetens hemsidor kan du läsa mer om radon och dess risker.

Boverkets hemsida om radon

Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida om radon

Mäta radon i inomhusluften i villor och flerbostadshus

För att säkert veta om det finns radon inne i huset behöver du göra en långtidsmätning. Mätningen ska pågå under minst 60 dagar under vintersäsongen (oktober-april) för att visa ett årsmedelvärde. Det behövs minst två mätdosor per bostad/lägenhet för att få ett årsmedelvärde. Varje våningsplan ska mätas om det finns bostadsrum där. Det innebär att du mäter med minst en mätdosa på bottenvåningen och en dosa på övervåningen. Finns det källare där du har bostadsrum (exempelvis sovrum, gillestuga) bör du mäta även det våningsplanet.

I flerbostadshus är det du som är fastighetsägare som har ansvaret för att kontrollera och åtgärda förhöjd radonhalt. Det gäller även om du äger ett småhus med 1-2 lägenheter som du hyr ut till någon. Strålsäkerhetsmyndigheten har en metodbeskrivning för hur mätning av radon i bostäder ska gå till. Du kan vända dig till Samhällsbyggnadsförvaltningen för att diskutera lämpligt antal lägenheter som bör mätas i varje hus.

Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder

Årsmedelvärdet utgör grund för bedömning och jämförelse med referensnivån för radon. Halten radon mäts i Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3 luft). Målet är att inga bostäder ska ha mer än 200 Becquerel per kubikmeter luft. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att se till att mätningar blir gjorda. Det är viktigt att mäta radon efter att tekniska förändringar i huset har gjorts, till exempel om du installerat bergvärme, bytt fönster eller ändrat ventilationssystemet.

Ackrediterade analysföretag

Du kan beställa mätpaket direkt från ett ackrediterat analysföretag eller via företag som arbetar med att åtgärda radon. Du hittar kontaktuppgifter till radonkonsulter för mätning och radonutredning via Svensk radonförening:

Svensk Radonförening

Nedan listas några företag du kan vända dig till för att beställa mätdosor. Beställ ett paket för villa eller flerbostadshus och kolla att det innehåller tillräckligt många mätdosor.

Mätningarna redovisar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen, då vi har tillsynsansvar för inomhusmiljön i bostäder. Skicka in din mätning med e-post till samhallsbyggnad@trollhattan.se eller per brev till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 461 83 Trollhättan.

Mäta radon i dricksvattnet

Börja med att mäta radon i inomhusluften. Radon i dricksvatten kan vara en av orsakerna om halten i luften är hög. För att mäta radon i dricksvattnet från egen brunn får du själv kontakta ett laboratorium och beställa analys. På Swedacs hemsida kan du hitta ackrediterade laboratorier som analyserar dricksvatten.

Swedacs hemsida

Radonbidrag

Pengarna till radonbidraget är slut och regeringen har inte beslutat om några nya bidrag. Det kan däremot gå att söka rotavdrag för vissa delar.

Köpa och sälja hus

Säljaren är skyldig att upplysa om de radonproblem som den känner till. Radonhalterna ska även uppges i den energideklaration som ska göras av säljaren före försäljning.

Det är köparens ansvar att ta reda på hur mycket radon som finns i huset före köpet är klart. Om radonhalten inte mätts på länge bör köparen se till att det görs. Om man vill göra en långtidsmätning men inte hinner få svar före tillträdet, kan man i köpeavtalet avtala om kostnadsfördelning för eventuella åtgärder mellan köpare och säljare.

Radon i skolor och förskolor

I skolor och förskolor driver Samhällsbyggnadsförvaltningen på om radonmätningar. Detta utifrån att vi har ett ansvar att se till att lokaler som barn vistas i är bra.

Radon på arbetsplatser

På arbetsplatser är det arbetsgivaren som ansvarar för att mäta och se till att åtgärder sker när radonhalter är höga. Här är det Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten som har ett delat tillsynsansvar. Om det har gjorts åtgärder för att sänka radonhalten, men de inte lett till en halt under referensnivå ska det anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten om radon på arbetsplatser

Senast granskad 2023-06-13 av JEAWAD