Översiktsbild, flygbild över Trollhättan. I bakgrunden syns älven.

Bostäder, tomter och offentliga lokaler

Många som väljer Trollhättan gör det för boendemiljöns skull. Närheten till både skog och vatten lockar, antingen du väljer att bo i eget hus eller i lägenhet.

Personer
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

6000 nya bostäder ska byggas på 15 år

Planarbetet utgår från visionen om att Trollhättan ska ha 70 000 invånare 2030. Om 13 000 nya Trollhättebor ska få plats krävs 6 000 nya bostäder.

Arbetet med att ta fram nya bostäder i Trollhättan pågår för fullt. Här är några projekt som byggs just nu, och några som kommer lite längre fram i tiden. 

Gullön

På Nygatan bygger Klint/Olsén 50 bostadsrätter under 2016.
Mot Trollgatan intill p-huset planerar en annan aktör för 25 bostadsrätter.

Mars

Under 2016 påbörjar Eidar byggandet av kvarteret Mars. 50 hyresrätter färdigställs under 2017 och i nästa etapp byggs ytterligare 100 lägenheter. Av dessa blir 30 lägenheter trygghetsboende för äldre. Detaljplan under arbete

Zebran

HSB planerar att bygga 50 bostadsrätter i hörnan av Sågaregatan och Elviusgatan. Hela kvarteret med 200 bostäder ska stå klart 2020. Detaljplan

Lodjuret

Hammar Nordic undersöker möjligheten att bygga ett flerbostadshus med 12 lägenheter i kvarteret Lodjuret på Tingvalla. Trolig byggstart år 2020.

Hälltorps gård

Peab färdigställer 20 bostadsrätter under 2016 och 2017 bygger JSAM 20 villor/parhus. 2016 färdigställs 60 bostäder i flerbostadshus/småhus.

Lärketorpet Västra

I den nordvästra delen av Lärketorpet där byggnationen ej berörs av skyddsavståndet till flyget kommer 30 bostäder i flerbostadshus och 100 villatomter att tas fram under 2017-2021. Lärketorpet partnerskap

Knorren

Runt 1 500 bostäder i flerbostadshus ska byggas på gamla Stridsbergsområdet och Knorren fram till 2027.

Stennäset/Framnäs

Runt 150 lägenheter i flerbostadshus ska planeras i området. På Stennäset kan planeringen med 100 bostäder komma igång 2017 och är preliminärt färdigställda 2019. Bostäderna i Framnäs ligger längre fram i tiden.

Strömsvik

Villa Strömsviks ägare  planerar att bygga 40 lägenheter som troligtvis är klara  2019.

Galaxen

Planarbete pågår för 100 bostäder på Karlsberg.

von Döbelns väg

Brunbergs Bygg ska bygga 10 bostäder i parhus, med planerad byggstart är våren 2017. Detaljplan under arbete

Gulsparven

Eidar har rivit gamla bostäder och bygger 135 nya bostäder som ska vara klara 2018. Detaljplan under arbete

Offerhällsparken

Biab planerar att bygga 20 lägenheter till 2019 vid Stamkullevägen.
Detaljplan under arbete.

Gökängen

Ett parhus vid Tessingatan planeras och kommer preliminärt vara färdigställt 2020.

Innovatum södra

Med rötter i den stolta industrihistorien bygger Peab totalt 250 nya bostäder med en första inflyttning 2020. Innovatum Living är starkt präglat av Trollhättans industrihistoria – en spännande bro mellan gammalt och nytt. Just nu pågår försäljning av första etappen, Brf Turbinen som innehåller 69 lägenheter fördelade på 2-4 rum och kök.

Information Detaljplan under arbete

Innovatum norra

Detaljplan under arbete

Alingsåker

Mellan Lextorp och Holmsvägen planeras 2018 försäljningen av 28 villatomter.
Möjligheterna att vidare exploatera området ses i nuläget över.

Skördetröskan

Eidar har under 2016 påbörjat byggandet av  26 radhuslägenheter på gamla skolgården på Kronogården.

Ryrs gård

APF AB undersöker möjligheten att bygga 10–15 bostäder runt gamla Ryrs gård. Kan vara färdigställt 2020.

Blåvingen

Eidar planerar för 60 bostäder plus ett nytt äldreboende med 40 platser på Lextorp, nära Blåvingens äldreboende. Färdigställs i två etapper under 2018 och 2019 med 30 bostäder i vardera etapp.

Sjölanda

Planarbete pågår för 35 villatomter genom privat exploatör. På sikt kan det bli 100  bostäder runt nordöstra delen av sjön. Privatägd mark.

Sjuntorp

En privat exploatör har 20-talet större villatomter på gång i Sörby. Detaljplan under arbete

Velanda

En plan för fem fyrbohus blev klar våren 2016 och Stavre/LKV Bygg påbörjar byggandet av ytterligare 20 hyresrättslägenheter.
En privat exploatör har tio större villatomter till försäljning i Hulan. 

Upphärad

Eidar planerar 12 markbostäder i kvarteret Fönsterlisten. Trollhättans Stad planerar också för en större utbyggnad av samhället, baserat på att ett tågstopp på orten blir verklighet. Ett planprogram för området har tagits fram och kommer att antas under 2016. Planprogram för Upphärad

Senast granskad: 2018-05-14 av: Vivian Komstadius
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)