Ett hus i en hand. I bakgrunden är det en himmel med moln

Lediga tomter

Drömmer du om att bygga ett eget hus? Genom Trollhättans stads tomtkö säljer vi villatomter till privatpersoner.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Gå med i tomtkön

För att få köpa en tomt måste du vara registrerad i Trollhättans stads tomtkö. Anmälan görs via e-tjänsten tomtkön, länk finns längre ned på denna sida. Genom tomtkön får du information om nysläppta tomter och möjlighet att köpa en tomt.

 

Så här går en försäljning till

Försäljning av nya tomter

När ett nytt område är klart för försäljning, får de som är registrerade i tomtkön information om detta via e-post. Sökande som vill köpa en tomt i önskat område ska genom e-tjänsten tomtkön, rangordna de tomter de är intresserade av. Om flera rangordnar samma tomt, erbjuds tomten först till den som har stått längst i tomtkön. Tackar den nej till tomten, erbjuds tomten till nästa person som har med den i sin rangordning, och så vidare.

För närvarande har vi inga nya tomter att erbjuda.

 

Försäljning via förturskön

När ett nytt område tas fram, fördelas ett antal tomter till försäljning via förturskön. Vilka villkor som gäller för att få en plats i förturskön, finns att läsa om i tomtköreglerna.

Ansökan om en plats i förturskön görs via e-tjänsten tomtkön. Ansökan kan endast göras om det finns tillgängliga förturstomter. Sökande som beviljas förtur är garanterad en förturstomt och deltar inte i fördelningen av de övriga tomterna i området. Sökande som inte beviljas förtur behåller sin plats i tomtkön.

För närvarande har vi inga förturstomter att erbjuda.

 

Försäljningar

Tillgängliga tomter till försäljning

Tomterna i Norra Björke är inte fastighetsbildade så tomtmarken kan utformas efter kundens önskemål. Tomterna har redan erbjudits till tomtkön vid tidigare tillfälle. Kvarvarande tomter säljas omgående till intresserade köpare oavsett placering i tomtkön. Du som är intresserad av dessa tomter, hör av dig till vårt kontaktcenter så får ni prata med en handläggare.

Norra Björke

 

Tomterna Alingsåker har redan erbjudits till tomtkön vid tidigare tillfälle. Kvarvarande tomt på säljas till intresserad köpare i den turordning som vi har fått in anmälningar via e-tjänsten,  oavsett placering i tomtkön. Anmälan om att köpa en tomt görs via e-tjänsten för tomtkön genom att skicka in en rangordning av tomt. Rangordning av tomter i e-tjänsten tomtkön, är öppen. 

Alingsåker - 1 tomt kvar till försäljning

 

Kommande tomtförsäljningar

Samtliga tomter på Lärketorpet i etapp 1 är sålda. Vi arbetar för att ta fram nya tomter på Lärketorpet i etapp 2. Planarbetet startar under 2024. Vi planerar för en säljstart av småhustomter till preliminärt 2028. Mer information kommer när vi närmar oss försäljning.

Lärketorpet

 

Kartbild som visar samtliga områden som ligger ute till försäljning

Senast granskad 2024-07-02 av ULRKUL