Ett hus i en hand. I bakgrunden är det en himmel med moln

Lediga tomter

Drömmer du om att bygga ett eget hus? Genom Trollhättans stads tomtkö säljer vi villatomter till privatpersoner.

Person
Exploateringshandläggare Ulrica Kullander 0520-497903 (telefontid kl. 10,30-11,30)
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Gå med i tomtkön

För att få köpa en tomt måste du vara registrerad i Trollhättans stads tomtkö. Genom tomtkön får du information om nysläppta tomter och möjlighet att köpa en tomt

Så här går en försäljning till

Försäljning av nya tomter

När ett nytt område är klart för försäljning, får de som är registrerade i tomtkön information om detta via e-post. Sökande som vill köpa en tomt i önskat område ska genom e-tjänsten tomtkön, rangordna de tomter de är intresserade av.

Om flera rangordnar samma tomt, erbjuds tomten först till den som har stått längst i tomtkön. Tackar den nej till tomten, erbjuds tomten till nästa person som har med den i sin rangordning, och så vidare.

Försäljning via förturskön

När ett nytt område tas fram, fördelas ett antal tomter till försäljning via förturskön. Vilka villkor som gäller för att få en plats i förturskön, finns att läsa om i tomtköreglerna.

Ansökan om en plats i förturskön görs via e-tjänsten tomtkön. Ansökan kan endast göras om det finns tillgängliga förturstomter. Sökande som beviljas förtur är garanterad en förturstomt och deltar inte i fördelningen av de övriga tomterna i området. Sökande som inte beviljas förtur behåller sin plats i tomtkön.

Vi har två lediga förturstomter på Alingsåker i etapp 2.

Försäljning

Tillgängliga tomter till försäljning

Tomter i detta område har redan erbjudits till tomtkön och kan säljas omgående till intresserade köpare oavsett placering i tomtkön.

 Norra Björke

Pågående försäljning

Fördelning av dessa tomter avslutad. Vi tar inte emot några nya intresserade köpare. Nytt beslut om nästa försäljningsomgång av de tomter som eventuellt kommer att finnas kvar i området, tas under hösten 2020. Information inför en försäljning kommer att skickas ut via e-post till samtliga huvudsökande som står registrerade med korrekta uppgifter i tomtkön. Samma information kommer även att publiceras på dessa sidor.

Alingsåker etapp 1

Alingsåker etapp 2 

Kommande tomtförsäljningar

Tomter i detta område kommer erbjudas tomtkön under 2021.

Lärketorpet

Kartbild som visar samtliga områden som ligger ute till försäljning

Senast granskad 2020-06-11 av Katarina Loodh