Ett hus i en hand. I bakgrunden är det en himmel med moln

Lediga tomter

Drömmer du om att bygga ett eget hus? Genom Trollhättans stads tomtkö säljer vi villatomter till privatpersoner.

Person
Exploateringshandläggare Ulrica Kullander 0520-497903 (telefontid kl. 10,30-11,30)
Enhet Kontoret Hållbart samhälle Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Hållbart samhälle

Gå med i tomtkön

För att få köpa en tomt måste du vara registrerad i Trollhättans stads tomtkö. Anmälan görs via e-tjänsten tomtkön, länk finns längre ned på denna sida. Genom tomtkön får du information om nysläppta tomter och möjlighet att köpa en tomt

Så här går en försäljning till

Försäljning av nya tomter

När ett nytt område är klart för försäljning, får de som är registrerade i tomtkön information om detta via e-post. Sökande som vill köpa en tomt i önskat område ska genom e-tjänsten tomtkön, rangordna de tomter de är intresserade av.

Om flera rangordnar samma tomt, erbjuds tomten först till den som har stått längst i tomtkön. Tackar den nej till tomten, erbjuds tomten till nästa person som har med den i sin rangordning, och så vidare.

Försäljning via förturskön

När ett nytt område tas fram, fördelas ett antal tomter till försäljning via förturskön. Vilka villkor som gäller för att få en plats i förturskön, finns att läsa om i tomtköreglerna.

Ansökan om en plats i förturskön görs via e-tjänsten tomtkön. Ansökan kan endast göras om det finns tillgängliga förturstomter. Sökande som beviljas förtur är garanterad en förturstomt och deltar inte i fördelningen av de övriga tomterna i området. Sökande som inte beviljas förtur behåller sin plats i tomtkön.

Vi har två lediga förturstomter på Alingsåker i etapp 2.

Försäljning

Tillgängliga tomter till försäljning

Tomter i detta område har redan erbjudits till tomtkön och kan säljas omgående till intresserade köpare oavsett placering i tomtkön.

Norra Björke

Försäljning med start 1 september 2021

Tomter i dessa två områden har redan erbjudits till tomtkön. Efter senaste försäljningen under våren 2021 har vi fått tillbaka några tomter som vi kommer att sälja på nytt med start 1 september 2021. Information om vilka tomter som finns kvar finner ni på sidorna för varje område. Information om hur försäljningen kommer att gå till återkommer vi med här, i slutet av augusti.
I dagsläget finns två förturstomter kvar på Alingsåker etapp 2. Information om vad som gäller för köp av förturstomter finner ni i tomtköreglerna.

Alingsåker etapp 1

Alingsåker etapp 2 

Kommande tomtförsäljningar

Tomter i detta område kommer erbjudas tomtkön under 2022.

Lärketorpet

Kartbild som visar samtliga områden som ligger ute till försäljning

Senast granskad 2021-06-17 av Ulrica Kullander