Hus blueprints

Markanvisningar

En markanvisning innebär att en exploatör, under en viss tid, får ensamrätt att förhandla om villkor för att köpa kommunägd mark för byggnation.

Person
Exploateringsingenjör Jessica Ekberg 0520-49 79 59
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Markanvisningstävlingar

Just nu pågår inte någon markanvisningstävling.

 

Riktlinjer för föravtal

Trollhättans Stad har antagit riktlinjer för föravtal.

Riktlinjer

Senast granskad 2019-04-10 av Ulrica Kullander