Hus blueprints

Markanvisningar

En markanvisning innebär att en exploatör, under en viss tid, får ensamrätt att förhandla om villkor för att köpa kommunägd mark för byggnation.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Markanvisningstävlingar

Just nu pågår inte någon markanvisningstävling.

 

Riktlinjer för markanvisningar

Trollhättans Stad har antagit riktlinjer för markanvisningar.

Riktlinjer för markanvisningar

 

Senast granskad 2022-01-13 av ULRKUL