Hus blueprints

Markanvisningar

En markanvisning innebär att en exploatör, under en viss tid, får ensamrätt att förhandla om villkor för att köpa kommunägd mark för byggnation.

Person
ExploateringsingenjörJessica Ekberg 0520-49 79 59
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Markanvisningstävlingar

Just nu pågår inte någon markanvisningstävling.

 

Riktlinjer för föravtal

Trollhättans Stad har antagit riktlinjer för föravtal.

Riktlinjer

Senast granskad 2019-04-10 av Ulrica Kullander