Äldre kvinna sitter i sitt vardagsrum i en rullstol. En undersköterska står bredvid och håller kvinnan på axeln.

Särskilda boenden

Kommunen ska erbjuda ett individuellt anpassat och utformat boende till de som av olika anledningar är i behov av detta.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Boende för service och omvårdnad

Du som av olika skäl inte längre kan bo i eget boende, kan ansöka om boende för service och omvårdnad. Boendet riktar sig främst till dig som dagligen har behov av hjälp med service och omvårdnad. Staden har anvisningsrätt och en individuell behovsprövning sker.

Seniorboende och handikappanpassade lägenheter

Många människor med funktionsnedsättning väljer själva att flytta till mer tillgängliga och anpassade bostäder när villan känns för stor eller när trapporna blir för besvärliga. Idag finns ett stort utbud av tillgängliga och handikappanpassade lägenheter att välja på. Det finns också så kallade seniorboenden, både i form av hyresrätter och bostadsrätter. De uppfyller högt ställda krav på tillgänglighet. Ibland finns också gemensamhetsutrymmen och vissa servicetjänster.

Senast granskad 2014-08-26 av Katarina Loodh