Händer som håller ett vitt pappershus.

Energi och uppvärmning

Trollhättans Stad arbetar aktivt med energifrågorna och har en hög ambitionsnivå. Syftet är att ha en säker och miljömedveten energiförsörjning i kommunen.

Verksamhet

Energi och klimatrådgivning

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 461 85 Trollhättan

Detta innebär att vi brukar, utan att förbruka, de natur- och ekonomiska resurser som kommunen har för att säkra framtiden och förbli en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun där många vill bo och verka.

Trollhättans Stad välkomnar idéer och projektförslag från företag, föreningar, organisationer och kommuninvånare. Energi- och miljöfrågor är våra gemensamma frågor! 

På följande sidor kan du följa hur Trollhättan Stad arbetar med energifrågor.

Illustration energihus. Man tittar ned i mobiltelefon som styr funktioner i huset.

Rådgivning och tips

Trollhättan har stöd från Energimyndigheten för att bedriva lokal och opartisk energi- och klimatrådgivning. Rådgivningen riktar sig till privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och tjänsten är gratis.

Foto på Stallbackabron

Trafik och Miljö

Det sätt vi reser på idag är inte miljömässigt hållbart. I Trollhättan står transporter för tre fjärdedelar av de fossila koldioxidutsläppen och endast personbilar står för mer än hälften av utsläppen.

Senast granskad 2023-01-18 av KLALIW