Händer som håller ett vitt pappershus.

Energi och uppvärmning

Trollhättans Stad arbetar aktivt med energifrågorna och har en hög ambitionsnivå. Syftet är att ha en säker och miljömedveten energiförsörjning i kommunen.

Verksamhet

Energi och klimatrådgivning

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 461 85 Trollhättan

Detta innebär att vi brukar, utan att förbruka, de natur- och ekonomiska resurser som kommunen har för att säkra framtiden och förbli en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun där många vill bo och verka.

Trollhättans Stad välkomnar idéer och projektförslag från företag, föreningar, organisationer och kommuninvånare. Energi- och miljöfrågor är våra gemensamma frågor! 

På följande sidor kan du följa hur Trollhättan Stad arbetar med energifrågor.

Illustration energihus. Man tittar ned i mobiltelefon som styr funktioner i huset.

Rådgivning och tips

Kommunen erbjuder opartisk och kostnadsfri rådgivning inom alla tänkbara frågor kring energi, både privatpersoner, organisationer och företag är välkomna att använda tjänsten.

Senast granskad 2024-01-22 av FIAJOH