Händer som håller ett vitt pappershus.

Energi och uppvärmning

Trollhättans Stad arbetar aktivt med energifrågorna och har en hög ambitionsnivå. Syftet är att ha en säker och miljömedveten energiförsörjning i kommunen.

Person
Energi- och klimatrådgivare Patrik Dokken 0520-49 70 43
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Detta innebär att vi brukar, utan att förbruka, de natur- och ekonomiska resurser som kommunen har för att säkra framtiden och förbli en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun där många vill bo och verka.

Trollhättans Stad välkomnar idéer och projektförslag från företag, föreningar, organisationer och kommuninvånare. Energi- och miljöfrågor är våra gemensamma frågor! 

På följande sidor kan du följa hur Trollhättan Stad arbetar med energifrågor.Senast granskad 2019-05-20 av Per Ivarsson