Energiplanering

Trollhättans Stad var tidigt ute med att arbeta med energifrågorna och har en hög ambitionsnivå. Basen i energiarbetet är Energiplanen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad har bedrivit strategisk energiplanering sedan 1994. Energiplan 2022 antogs i juni 2022.

Energiplan 2022

Energimål i korthet

Målen gäller för Trollhättans Stad och dess helägda bolag, Trollhättan Energi, Kraftstaden och Eidar.

All energi som köps in till Trollhättans Stads verksamheter och bolag ska vara fossilfri.

Energianvändningen i stadens fastigheter ska minska med 40 procent per kvadratmeter till 2030 i jämförelse med 2008. Vid uppförande av nya byggnader finns det krav på miljöcertifiering.

Fjärrvärme ska prioriteras. Solceller ska prövas i alla nybyggnadsprojekt och takrenoveringar och installeras där det är möjligt.

Framsidan till Västra Götalands klimatstrategi Klimat 2030

Klimatstrategi för Västra Götaland

Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Strategin för att nå detta har beslutats av både Regionfullmäktige och Länsstyrelsen i Västra Götaland. För andra året i rad bjuds kommunerna i Västra Götaland in till Kommunernas klimatlöften,

Senast granskad 2022-07-19 av ELIROSVIC