Ett tak där en man installerar solceller

Solceller i Trollhättan

Solen strålar in med omkring 1000 kWh per kvadratmeter och år i Trollhättan. Med solceller kan delar av den energin förädlas till elektricitet. Verkningsgraden för en solcellsanläggning varierar, men en anläggning på 10 m2 ger omkring 1500 kWh i årlig produktion av egen el.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Hur går du vidare med din solcellsinstallation

Normalt behövs inte bygglov på en solcellsanläggning men kontakta bygglovshandläggare för råd. Ibland kan det behövas bygglov för den fasadändring som solcellerna utgör. Från kommunen kan du också få råd och vägledning från energi och klimatrådgivare om storlek, placering, stöd, regler och försäljningsbegrepp m.m.

Tre viktiga steg för att bli din egen energileverantör

  • Ta in offerter och jämför anläggningar, gärna tre olika. Kontakt med kommunen för bygglov och energi- och klimatrådgivaren för råd om det finns några frågetecken kring solcellsanläggningen och dess procedur.
  • Anlita behörig elinstallatör och be om godkännande hos din elnätsleverantör för att ansluta anläggningen.
  • Sälj och använd din el. De flesta elhandelsbolag köper din el men villkoren skiljer mycket mellan bolagen.

Fakta om solceller

Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. De skiljer sig från solfångare, där solstrålningen används för att producera varmvatten. Omvandlingen av solenergi till elektrisk energi i en solcell sker utan några rörliga delar, utan att något bränsle behövs och utan att ge några utsläpp.

Trollhättebor producerar egen el

I Trollhättan finns det många som har satt upp egna solcellsanläggningar. En av anläggningarna i Trollhättan sitter på stadshusets fasad. Totalt 462 kvadratmeter och 60 kW. Driftstatistik från anläggningens start, 2011, finns i länken nedan.

Produktionsstatistik, sol-El Stadshuset

Bild på man som tittar på en vägg med frågetecken och glödlampor på.

Bidrag och Stöd

Energieffektivisering och minskad klimatpåverkan är allt som oftast en miljöåtgärd som är lönsam för företaget eller den egna plånboken. Men så är inte alltid fallet.

Relaterad information

Energimyndighetens vägledning för solcellsinstallation
Energimyndigheten

Bra länkar för den som är intresserad av solceller och vill veta mer om bidragLänsstyrelsen

Elnätsägare i Trollhättans kommun
Trollhattan energi

Vattenfall

Branschhemsida
Svensksolenergi

Dokument
Solenergi

Senast granskad 2021-03-08 av FIAJOH