Kommunens planarbete

Här hittar du information om kommunens översiktsplanering, om olika detaljplaner och vilka större projekt som är på gång runt om i kommunen när vi utvecklar Trollhättan för framtiden.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Närbild på Översiktsplaner, med Översiktsplan 2013 överst

Översiktsplaner

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Syftet med översiktsplanen är att visa kommunens långsiktiga avsikter när det gäller kommunens utveckling och användningen av marken och vattnet. 

Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Kollage: skateboardåkare, mamma som håller barn med ballonger, barn som ritar med gatukritor och elbil som laddas.

Plan- och byggprojekt

Vi utvecklar Trollhättan för att skapa förutsättningar för en bra välfärd och med ambitionen att vår kommun ska vara en go plats att leva på - för alla. Följ våra projekt där vi förbereder Trollhättan för framtiden med ett stort hållbarhetsfokus

Senast granskad 2019-08-08 av Josefin Åkesson Bengtsson