Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Personer
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

 AKTUELLT

Springholmen

SAMRÅD – Detaljplan för kv. Springholmen är på samråd till den 9 mars 2018. Planen omfattar befintligt kvarter med radhus från slutet av 1950-talet.

Bergslagsparken

SAMRÅD - Detaljplan för Bergslagsparken är ute på samråd till den 9 mars 2018. Planen ger möjlighet att uppföra ett låst cykelgarage i den södra delen av parken

Sjölanda Etapp 1

GRANSKNING - Detaljplan för Sjölanda etapp 1. Planområdet är beläget vid sjön Trehörningen, cirka 2 km från Sjuntorps samhälle. Planen föreslår tomter för villabebyggelse. Granskning pågår till 19 februari.

Vintervit naturbild

Nyckleby 1:34

SAMRÅD - Detaljplan för del av Nyckleby 1:34, Upphärad är på samråd till den 23 februari 2018. Planen föreslår två nya bostadsfastigheter längs med Smedvägen.

Tingvalla småhusområde

SAMRÅD - Detaljplan för Tingvalla småhusområde är ute på samråd till den 19 februari 2018. Planen omfattar befintlig småhusbebyggelse som uppfördes under 40-talet.

Planer under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Lagakraftvunna planer

På följande sidor hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft den senaste tiden och är under genomförande.

Senast granskad: 2018-02-19 | av: johanna.berg@trollhattan.se
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)