Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

 AKTUELLT

bild som visar Kungsportsvägen med parkmiljö och villabebyggelse

Del av Hjulkvarnelund, Stallbacka 4:1 med flera

GRANSKNING - Detaljplan för del av Hjulkvarnelund, Stallbacka 4:1 med flera. Detaljplanen syftar till att säkerställa utbyggnaden av en ny huvudgata väster om Kungsportsvägen. Detaljplanen är ute på granskning till och med den 20 april.

Bild som visar en äldre industribyggnad i Stridsbergsområdet

Stridsbergsområdet, Vårvik

GRANSKNING - Detaljplan för Stridsbergsområdet, Källstorp 4:3 med flera, Vårvik. Detaljplanen är en av flera detaljplaner som tas fram för den nya stadsdelen Vårvik. Detaljplanen är ute på granskning till och med den 20 april.

Bild som visar naturmiljö med träd som växer invid Göta älv

Knorretorpet, Vårvik

GRANSKNING - Detaljplan för Knorretorpet, del av Källstorp 4:5 med flera, Vårvik. Detaljplanen är en av flera detaljplaner som tas fram för den nya stadsdelen Vårvik. Detaljplanen är ute på granskning till och med den 20 april.

Ett flygfoto över planområdet i Sjuntorp

Del av Fors 1:1, Sjuntorp

GRANSKNING - Detaljplan för Del av Fors 1:1, Sjuntorp. Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna att uppföra mindre flerbostadshus med sammanlagt 30-40 bostäder. Detaljplanen är ute på granskning till och med den 20 april.

Ett flygfoto över planområdet i Alingsåker

Alingsåker 4:8, verksamheter

GRANSKNING - Detaljplan för verksamheter inom del av Alingsåker 4:8, västra delen, etapp 1. Planens syfte är att pröva området för nya verksamheter, kontor och drivmedelstation. Detaljplanen är ute på granskning till och med den 29 april 2020.

Planer under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Lagakraftvunna planer

På följande sidor hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft den senaste tiden och är under genomförande.

Senast granskad 2020-04-06 av Andreas Oskarsson