Planer under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • GRANSKNING – Detaljplan för kv. Springholmen omfattar befintligt kvarter med radhus från slutet av 1950-talet. Granskning pågår till den 9 maj. Springholmen
 • GRANSKNING - Detaljplan för Bergslagsparken. Planen ger möjlighet att uppföra ett låst cykelgarage i den södra delen av parken. Granskning har ägt rum. Bergslagsparken
 • GRANSKNING - Detaljplan för Tingvalla småhusområde omfattar befintlig småhusbebyggelse som uppfördes under 40-talet. Granskning pågår till den 26 april. Tingvalla småhusområde
 • GRANSKNING - Detaljplan för del av Skoftebyn 1:1 (Ryrs gård). Syfte med planen är att pröva förutsättningarna för ett flerbostadshus samt att undersöka hur befintliga byggnader kan användas och utvecklas. Granskningen har ägt rum. Ryrs gård
 • GRANSKNING - Ändring av detaljplan för del av Fönsterlisten 3 m.fl, Upphärad. Granskning pågår till 27 april. Fönsterlisten 3 m.fl
 • PROGRAMSAMRÅD - Planprogram för Läkaren 1, Swedenborg Center, Karlstorp är på programsamråd till den 21 maj 2018. Planen föreslår utveckling av befintliga verksamheter samt nybyggnad av bostadshus. Läkaren 1, Swedenborg Center
 • GRANSKNING - Detaljplan för Kvarteret Stjärtmesen, Dannebacken. Planområdet innefattar omsorgsboendet Stavregården, Kastanjegården, Örtagården och Syréngården samt en förskola. Granskningen har ägt rum. Stjärtmesen
 • ANTAGANDE - Detaljplan för Skoftebyn 1:1, Nysätra. Planen föreslår tio stycken mindre flerbostadshus. Detaljplanen antogs av byggnads- och trafiknämnden den 27 februari 2018. Skoftebyn 1:1, Nysätra
 • GRANSKNING - Detaljplan för del av Sörby 18:1 och Grandalen 1:14, Sjuntorp. Planförslaget innehåller 22 tomter för enbostadshus. Granskningstiden har ägt rum. Sörby Grandalen
 • GRANSKNING - Detaljplan för Sjölanda etapp 1. Planområdet är beläget vid sjön Trehörningen, cirka 2 km från Sjuntorps samhälle. Planen föreslår tomter för villabebyggelse. Granskning har ägt rum. Sjölanda Etapp 1
 • SAMRÅD - Detaljplan för del av Nyckleby 1:34, Upphärad. Planen föreslår två nya bostadsfastigheter längs med Smedvägen. Samråd har ägt rum. Nyckleby 1:34
 • PROGRAMSAMRÅD Planprogram för Ekekullen 2 m fl i Strömslund. Förslag till byggnation av flerbostadshus. Samråd har ägt rum. Ekekullen 2 m fl
 • GRANSKNING - Detaljplan för bostäder, ca 10 st smålägenheter. Granskning har ägt rum. Björndalen 1:1, Älvdalen
 • SAMRÅD - Detaljplan för bostäder och verksamheter i Björndalen. Samråd har ägt rum. Björndalen 1:1, Galaxen
Senast granskad: 2018-03-20 av: Johanna Berg
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)