Planer under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Personer
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

 • Sjölanda Etapp 1

  GRANSKNING - Detaljplan för Sjölanda etapp 1. Planområdet är beläget vid sjön Trehörningen, cirka 2 km från Sjuntorps samhälle. Planen föreslår tomter för villabebyggelse. Granskning har ägt rum. Sjölanda Etapp 1
 • Bergslagsparken

  SAMRÅD - Detaljplan för Bergslagsparken är ute på samråd till den 9 mars 2018. Planen ger möjlighet att uppföra ett låst cykelgarage i den södra delen av parken. Bergslagsparken
 • Tingvalla småhusområde

  SAMRÅD - Detaljplan för Tingvalla småhusområde omfattar befintlig småhusbebyggelse som uppfördes under 40-talet. Samråd har ägt rum. Tingvalla småhusområde
 • Ryrs gård

  SAMRÅD - Detaljplan för del av Skoftebyn 1:1 (Ryrs gård). Syfte med planen är att pröva förutsättningarna för ett flerbostadshus samt att undersöka hur befintliga byggnader kan användas och utvecklas. Samråd har ägt rum. Ryrs gård
 • Springholmen

  SAMRÅD – Detaljplan för kv. Springholmen är på samråd till den 9 mars 2018. Planen omfattar befintligt kvarter med radhus från slutet av 1950-talet. Springholmen
 • Stjärtmesen

  SAMRÅD - Detaljplan för Kvarteret Stjärtmesen, Dannebacken. Planområdet innefattar omsorgsboendet Stavregården, Kastanjegården, Örtagården och Syréngården samt en förskola. Samråd har avslutats. Stjärtmesen
 • Lodjuret

  GRANSKNING - Detaljplan för Kv Lodjuret, Tingvalla. Planen föreslår flerbostadshus med ca 30 lägenheter på Dicksonplatsen. Granskningen har ägt rum. Lodjuret
 • Vällingklockan

  GRANSKNING - Detaljplan för utvidgning av Kv Vällingklockan. Planens syfte är att pröva förutsättningarna för en utveckling av förskoleverksamheten. Granskningen har ägt rum. Vällingklockan
 • Nyckleby 1:34

  SAMRÅD - Detaljplan för del av Nyckleby 1:34, Upphärad är på samråd till den 23 februari 2018. Planen föreslår två nya bostadsfastigheter längs med Smedvägen. Nyckleby 1:34
 • Sörby Grandalen

  GRANSKNING - Detaljplan för del av Sörby 18:1 och Grandalen 1:14, Sjuntorp. Planförslaget innehåller 22 tomter för enbostadshus. Granskningstiden har ägt rum. Sörby Grandalen
 • Ekekullen 2 m fl

  PROGRAMSAMRÅD Planprogram för Ekekullen 2 m fl i Strömslund. Förslag till byggnation av flerbostadshus. Samråd har ägt rum. Ekekullen 2 m fl
 • INNOVATUM NORRA, Nohab 2 m fl

  ANTAGANDE - Detaljplan för INNOVATUM NORRA, Nohab 2 m fl. Planen föreslår byggrätter för verksamheter och bostäder. Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19. Antagandebeslutet är överklagat. INNOVATUM NORRA, Nohab 2 m fl
 • Öresjö

  GRANSKNING - Förslag till ändrade områdesbestämmelser för fritidsområden vid Öresjö. Granskningen har ägt rum. Öresjö
 • Skoftebyn 1:1, Nysätra

  GRANSKNING - Detaljplan för Skoftebyn 1:1, Nysätra. Planen föreslår tio stycken mindre flerbostadshus. Granskningen har ägt rum. Skoftebyn 1:1, Nysätra
 • Björndalen 1:1, Älvdalen

  GRANSKNING - Detaljplan för bostäder, ca 10 st smålägenheter. Granskning har ägt rum. Björndalen 1:1, Älvdalen
 • Björndalen 1:1, Galaxen

  SAMRÅD - Detaljplan för bostäder och verksamheter i Björndalen. Samråd har ägt rum. Björndalen 1:1, Galaxen
Senast granskad: 2017-08-29 | av: Gunnel Hallberg
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)