Planer under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • SAMRÅD - Detaljplan för del av Kvarteret Gullön, Centrala staden. Planförslaget ger möjlighet till utveckling av kvarteret med fler bostäder och förbättrad utomhusmiljö. Samråd har ägt rum. Kvarteret Gullön
 • SAMRÅD - Detaljplan för Vevstaken 5 med flera, Skogstorpa, är på samråd till den 3 mars 2019. Planen möjliggör utökning av pågående verksamhet. Vevstaken 5, Skogstorpa
 • SAMRÅD - Detaljplan för Stridsbergsbron, del av Källstorp 4:1 och Stallbacka 6:1 med flera. Detaljplanen syftar till att säkerställa utbyggnaden av en ny bro över Göta Älv. Tillhörande detaljplanen finns en miljökonsekvensbeskrivning. Samråd har ägt rum. Stridsbergsbron, Vårvik & Hjulkvarn
 • SAMRÅD - Ansökan om vattenverksamhet. Parallellt med arbetet att ta fram en detaljplan för Stridsbergsbron ska Staden söka tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen. Samråd har ägt rum. Samråd inför ansökan om vattenverksamhet
 • Granskning - Ändring av detaljplan för del av Innovatum norra, Nohab 2 med flera. Planen föreslår några justeringar av gällande detaljplan för nordöstra Innovatumområdet. Granskning har ägt rum. Innovatum norra, ändring
 • GRANSKNING (2) - Detaljplan för del av Skoftebyn 1:1 (Ryrs gård). Syftet med planen är att pröva förutsättningarna för ett flerbostadshus samt att undersöka hur befintliga byggnader kan användas och utvecklas. Granskning 2 har ägt rum. Ryrs gård
 • SAMRÅD - Detaljplan för Skinnmo 1:157, Velanda. Planen föreslår byggnation av 32 lägenheter i mindre flerbostadshus. Samråd har ägt rum. Skinnmo 1:157
 • GRANSKNING - Detaljplan för del av Tranan 6 mfl, Stavrelund. Planen föreslår justering av parkeringsplatser för att förbättra trafiksäkerheten. Granskning har ägt rum. Tranan 6, Stamkullevägen
 • SAMRÅD - Detaljplan för del av Nyckleby 1:34, Upphärad. Planen föreslår två nya bostadsfastigheter längs med Smedvägen. Samråd har ägt rum. Nyckleby 1:34
 • PLANPROGRAM - Planprogrammet föreslår utveckling av befintliga verksamheter samt nybyggnad av bostadshus. Programsamråd har ägt rum. Läkaren 1, Swedenborg Center
 • ANTAGANDE - Detaljplan för bostäder, ca 10 st smålägenheter. Byggnads- och trafiknämnden har antagit detaljplanen. Björndalen 1:1, Älvdalen
 • SAMRÅD - Detaljplan för bostäder och verksamheter i Björndalen. Samråd har ägt rum. Björndalen 1:1, Galaxen
Senast granskad: 2018-11-29 av: Johanna Berg
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)