Avfall - Returen

Avfall och återvinning

Sedan årsskiftet 2014-2015 är det Trollhättan Energi AB som har ansvaret för renhållningen i Trollhättans kommun. Här hittar du en sammanfattande information om till exempel återvinningscentral Håjum och återvinningsstationer, sophämtning samt slamsugning.

Person
Chef Affärsområde Renhållning Ulrika Edh-Spranger 0520-49 75 32
Enhet Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 020-89 90 00

Ring till kundservice på Trollhättan Energi AB om du har frågor, telefon 020-89 90 00.

Avfall och återvinning Trollhättan Energi AB

Återvinningscentral Håjum

Om du behöver slänga exempelvis grovavfall, farligt avfall eller elavfall är det till vår bemannade återvinningscentral Håjum som du ska åka.

Mer information om återvinningscentral Håjums öppettider, priser och så vidare finns på Trollhättans Energis webbplats, trollhattanenergi.se

Hitta till återvinningscentralen på Verkmästarevägen 20!

Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna ska du lämna tidningar och förpackningar av papper, plast, metall och glas. Du kan även lämna småbatterier i batteriholkarna. Hela och rena kläder som du vill skänka lägger du i containrar märkta Klädinsamling, dessa tas om hand av Returen och Emmaus Björkå.

Från och med 1 januari 2017 är det FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, som har hand om städningen av återvinningsstationerna i kommunen. När du har frågor om sortering eller återvinning av förpackningar och tidningar eller vill lämna synpunkter kan du antingen ringa servicetelefon 0200-88 03 11 eller skicka ett mejl till info@ftiab.se. Servicetelefonen är bemannad alla vardagar klockan 08:00-20:00 och helger/helgdagar klockan 10:00-16:00. Ett samtal dit är gratis.

FTI uppskattar att du hjälper till med övervakning av behov av städning och tömning. De ser gärna att du anmäler om behållare på en återvinningsstation behöver tömmas eller ifall det behöver städas. Enklast gör du detta genom att fylla i formuläret på http://www.ftiab.se/172.html eller ringa till servicetelefon 0200-88 03 11.

FTI:s hemsida

När har du sophämtning?

För att se vilka hämtningsdagar du har loggar du in på Mina sidor hos Trollhättan Energi. De sidorna visar dina ordinarie hämtningsdagar. Under veckor med helgdagar kan dina ordinarie hämtningsdagar ändras.

Läs mer om ändrade hämtdagar på Trollhättan Energis webbplats, www.trollhattanenergi.se

Slamsugning

Information om slamsugning finns på Trollhättan Energis webbplats, www.trollhattanenergi.se

En pojke med hemmagjord utklädnad till hjälte, leende med knuten näve i vädret. Ovan för logga med texten "bli en vardagshjälte".

Trollhättans miljösatsning på vardagshjältar

Bli en vardagshjälte är Trollhättan Energis satsning för att skapa ansvarsfulla Trollhättebor, även i framtiden.

Logotype för "Håll Trollhättan rent"

Håll Sverige Rent-kommun

Ett nätverk för ett skräpfritt Sverige. Trollhättan är sedan 2014 medlem i nätverket Håll Sverige Rent-kommun där arbetet mot nedskräpning sker på ett systematiskt sätt för att få en skräpfri kommun.

Senast granskad 2020-09-29 av Marie Johansson Nordqvist