Avgifter och taxor, renhållning

Renhållning finansieras via taxor och Trollhättan är känt för sina låga taxor. 

Person
Chef Affärsområde Renhållning Ulrika Edh-Spranger 0520-49 75 32
Enhet Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 020-89 90 00

Priser och abonnemang, Trollhättan Energi

Föreskrifter och hur man sorterar, Trollhättan Energi

För mer information ring kundservice Trollhättan Energi 020-89 90 00.

Senast granskad 2018-11-26 av katarina.loodh@trollhattan.se