Vybild, älven, med hängbron på långt avstånd

Klimatförändringar och miljö

På följande sidor hittar du information om kommunens klimat- och miljöarbete.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans hållbara nyhetsbrev

Trollhättans Stad har ett nyhetsbrev om hållbar utveckling lokalt och globalt. Brevet riktar sig till både medborgare och medarbetare, företag och andra kommuner.

Blommande träd på Spikön

Miljömål

Trollhättans Stad har historiskt sett haft ett ambitiöst miljöarbete. Prioriterade områden i mål- och resursplanen (MRP) för 2020-2023 är att minska miljöpåverkan från den mat som serveras i kommunala verksamheter,

Blåvinge fjäril

Bred samverkan för biologisk mångfald

Våren 2021 antog kommunfullmäktige en Agenda 2030-strategi, som beskriver hur Trollhättan ska jobba för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. En nyhet i dokumentet är att två koncernövergripande fördjupningsområden sjösattes.

Illustration över hur värmen från solen stannar kvar i ett växthus, för att symbolisera växthuseffekten.

Klimat

En av vår tids viktigaste fråga är klimatförändringarna och den omställning som måste till för att hålla nere temperaturökningarna. Enligt FN:s klimatpanel IPCC senaste rapport så är vi på väg mot 2 graders uppvärmning redan vid år 2030.

Politiker och personal i Trollhättans Stad håller upp skyltar för de 17 globala målen.

Agenda 2030 i Trollhättan

Kommunfullmäktige antog den 24 maj 2021 ett koncernövergripande styrdokument Agenda 2030 i Trollhättan – strategi 1.0. Innebörden av strategin är att Trollhättans Stad ska fortsätta stärka den hållbara utvecklingen utifrån Stadens och de kommunala

Foto på Stallbackabron

Trafik och Miljö

Det sätt vi reser på idag är inte miljömässigt hållbart. I Trollhättan står transporter för tre fjärdedelar av de fossila koldioxidutsläppen och endast personbilar står för mer än hälften av utsläppen.

Trollhättan Stads engagemang

Trollhättan Stads engagemang i nationella nätverk för hållbarhet inom miljö och klimat.

Föreningen Klimatkommunerans logotyp

Klimatkommunerna

Trollhättans Stad är medlem i Klimatkommunerna, en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Medlemmarnas klimatarbete ligger i framkant i Sverige och världen, med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa åtgärder.

Logotype för "Håll Trollhättan rent"

Håll Sverige Rent-kommun

Ett nätverk för ett skräpfritt Sverige. Trollhättan är sedan 2014 medlem i nätverket Håll Sverige Rent-kommun där arbetet mot nedskräpning sker på ett systematiskt sätt för att få en skräpfri kommun.

Fairtrade Sveriges logotyp med texten: "Vi är en Fairtrade City, diplomerad av Fairtrade Sverige".

Fairtrade

Trollhättan är en diplomerad Fairtrade City. Tillsammans arbetar näringsliv, organisationer och Trollhättans Stad för att fler ska känna till vad rättvis handel innebär och hur du som konsument kan välja schysst producerade varor.

En pojke med hemmagjord utklädnad till hjälte, leende med knuten näve i vädret. Ovan för logga med texten "bli en vardagshjälte".

Trollhättans miljösatsning på vardagshjältar

Bli en vardagshjälte är Trollhättan Energis satsning för att skapa ansvarsfulla Trollhättebor, även i framtiden.

Senast granskad 2022-09-06 av FIAJOH