Vybild, älven, med hängbron på långt avstånd

Klimatförändringar och miljö

På följande sidor hittar du information om kommunens klimat- och miljöarbete.

Person
Hållbarhetsstrateg TorBjörn Nilsson 0520-49 55 95
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Trollhättans hållbara nyhetsbrev

Trollhättans Stad har ett nytt nyhetsbrev om hållbar utveckling lokalt och globalt. Brevet riktar sig till både medborgare och medarbetare, företag och andra kommuner.

Blommande träd på Spikön

Miljömål

Trollhättans Stad har historiskt sett haft ett ambitiöst miljöarbete. Prioriterade områden i mål- och resursplanen (MRP) för 2020-2023 är att minska miljöpåverkan från den mat som serveras i kommunala verksamheter,

Politiker, tjänstemän och representanter för de kommunala bolagen i Trollhättan hade samlats för att diskutera hur Trollhättan kan bidra i genomförandet av Agenda 2030 – och dess 17 globala mål för en hållbar utveckling. Personerna håller upp skyltar för alla de 17 målen.

Agenda 2030

De globala målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser

Illustration över hur värmen från solen stannar kvar i ett växthus, för att symbolisera växthuseffekten.

Klimat

En av vår tids viktigaste fråga är klimatförändringarna och den omställning som måste till för att hålla nere temperaturökningarna. Enligt FN:s klimatpanel IPCC senaste rapport så är vi på väg mot 2 graders uppvärmning redan vid år 2030.

Foto på Stallbackabron

Trafik och Miljö

Det sätt vi reser på idag är inte miljömässigt hållbart. I Trollhättan står transporter för tre fjärdedelar av de fossila koldioxidutsläppen och endast personbilar står för mer än hälften av utsläppen.

Trollhättan Stads engagemang

Trollhättan Stads engagemang i nationella nätverk för hållbarhet inom miljö och klimat.

Fairtrade Sveriges logotyp med texten: "Vi är en Fairtrade City, diplomerad av Fairtrade Sverige".

Fairtrade

Trollhättan är en diplomerad Fairtrade City. Tillsammans arbetar staden, näringsliv och organisationer för att fler ska känna till vad rättvis handel innebär och hur du som konsument kan välja schysst producerade varor.

Logotype för "Håll Trollhättan rent"

Håll Sverige Rent-kommun

Ett nätverk för ett skräpfritt Sverige. Trollhättan är sedan 2014 medlem i nätverket Håll Sverige Rent-kommun där arbetet mot nedskräpning sker på ett systematiskt sätt för att få en skräpfri kommun.

Senast granskad 2020-09-09 av fia.johannessen@trollhattan.se