Vybild, älven, med hängbron på långt avstånd

Klimatförändringar och miljö

På följande sidor hittar du information om kommunens klimat- och miljöarbete.

Person
Miljöstrateg Åsa Sandberg 0520-49 74 77
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Miljömål

Trollhättans Stad har antagit utmaningen och arbetar för att nå de nationella miljömålen. I dokumentet  ”Förutsättningar 2005” finns underlaget till det arbete som pågår. Det finns mål som spänner över alla nämnder,

Agenda 21 och Agenda 2030

De globala målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser

Trafik och Miljö

Det sätt vi reser på idag är inte miljömässigt hållbart. Bilen står för betydligt mer än hälften av det totala resandet och ökar hela tiden. Vi människor ökar koncentationen av växthusgaser i atmosfären och förstärker växthuseffekten.

Fairtrade Sveriges logotyp

Fairtrade

Trollhättan är en diplomerad Fairtrade City. Tillsammans arbetar staden, näringsliv och organisationer för att fler ska känna till vad rättvis handel innebär och hur du som konsument kan välja schysst producerade varor.

Logotype för "Håll Trollhättan rent"

Håll Sverige Rent-kommun

Ett nätverk för ett skräpfritt Sverige. Trollhättan är sedan 2014 medlem i nätverket Håll Sverige Rent-kommun där arbetet mot nedskräpning sker på ett systematiskt sätt för att få en skräpfri kommun.

Tecknad illustration av ett växthus som visar hur solens strålar reflekteras genom glaset.

Klimat

Med klimat menas de genomsnittliga väderförhållandena under en längre tid. Det innebär att man måste följa temperaturens variationer under årtionden för att kunna avgöra hur klimatet förändras. Det räcker inte med att titta på några enstaka år.

Tecknad illustration av ett hus med glada barn runt. En pojke står på händer på husets tak.

Vägen till en frisk förskola

Syftet med strategin för en giftfri förskola är att den ska vara ett stöd i arbetet och visa vägen mot målet att minska andelen miljöfarliga ämnen i barnens lärmiljö och att öka kunskapen kring kemikaliers påverkan.

Senast granskad 2019-01-24 av per.ivarsson@trollhattan.se