Ryrbäckens naturreservat, stig.

Naturvård och biologisk mångfald

Trollhättans Stad arbetar för att bevara och utveckla biologisk mångfald i kommunen. Ett arbete vi gör tillsammans i bred samverkan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vi vill att det ska finnas en omväxlande och rik naturmiljö för trollhätteborna, idag och i framtiden. Med vårt arbete bidrar vi till att nå mål inom hållbar utveckling.

Fokus på biologisk mångfald

Ett av två fokusområden i Stadens Agenda 2030-strategi är biologisk mångfald. Vi arbetar tillsammans med kommunala bolag för att få till en bred samverkan, och vi vill gärna ha med fler aktörer i samhället. En kan inte göra allt, tillsammans kan vi göra mycket!

På olika sätt försöker vi bevara, restaurera och utveckla värdefull natur. I vårt arbete ser vi bland annat till att:

  • bevaka så att värdefulla naturområden är kvar,
  • ha goda underlag så vi har koll på områden med höga naturvärden och hotade arter,
  • förvalta vår mark så att de biologiska värdena utvecklas,
  • skydda områden med höga värden för natur- och friluftsliv,
  • visa, berätta om och göra naturen tillgänglig för fler.

Relaterad information

Naturvårdsplan

I vår naturvårdsplan beskriver vi större värdefulla naturområden i kommunen. Den är viktig för att kunna planera naturvårdsinsatser och för frågor och beslut om användningen av marken.

Naturvårdsplan

Senast granskad 2022-09-30 av JEAWAD