Plantering med Pippi-tema

Planteringar

Planteringarna är viktiga för Trollhättan. De ger glädje under hela året. Särskilt mycket glädje skänker planteringarna under vår och sommar då färgprakten lyser från blomsterrabatterna. Förutom blomsterprakten planteras det även perenner, buskar och träd.

Person
Landskapsingenjör Sebastian Runander 0520-49 53 50
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Varje år planterar stadens parkarbetare omkring 25 000 vårplantor och vårlökar och omkring 25 000 sommarblommor. De flesta säsongsplanteringarna sker i de centrala delarna av staden.

Minst lika viktigt som alla vackra blommor är stadens övriga planteringar i form av perenner, buskar, träd med mera.

Förutom att planteringar och växter är vackra att se på, så får de människor och djur att må bra. De bidrar också till ett bättre stadsklimat. Bland annat renar de luften, ökar pollineringen och dämpar värmeböljor och buller. De ger en mjukare och grönare stadsmiljö helt enkelt.

Bilden visar vårblommor i olika färger

Blomsterprogram

Varje år pryds Trollhättans rabatter och urnor av tusentals vår-, sommar- och höstblommor. Sedan ett par år tillbaka har Trollhättan utformat blomsterprogram utifrån ett för året utvalt tema som bestämmer färg och form. Årets tema är "Äng".

Vackra blommor i tårtan på Karl-Johans torg under Trollhättans 100-årsjubileum.

Parker

Parker är viktiga mötesplatser för växter, djur och människor. Här finns många viktiga sociala och ekologiska värden som gör dessa platser betydelsefulla i en växande stad.

Senast granskad 2017-11-30 av Yvonne Ström