Sjön Gravlången med näckros.

Sjöar och vattendrag

I Trollhättans kommun finns en flera sjöar och vattendrag. För att hålla koll på vattnets status tar vi vattenprov flera gånger om året.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommunens vattendrag har två huvudavrinningsområden. Från Öresjö, på västra sidan av älven, rinner vattnet via Risån och Bäveån ut till havet vid Uddevalla. Vattnet från övriga större sjöar och vattendrag i kommunen mynnar så småningom i Göta älv och rinner sedan söderut till havet vid Göteborg.

Vattenundersökning

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar regelbundet prover på vattnet i våra sjöar och vattendrag. Provtagningen sker enligt vårt, Göta älvs vattenvårdsförbunds, Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets program.

Vi tar prov på vattnet för att bedöma dess tillstånd. Vid provtagningen tittar vi på försurning och näringshalter i vattnet. Över tid kan vi se om det finns några utvecklingstendenser hos sjöarna eller vattendragen. Att veta det hjälper oss att planera och vidta eventuella åtgärder. Proverna kan också visa på effekterna av olika utsläpp eller andra ingrepp i naturen.

Var tas proverna?

Kartan nedan visar var vi tar vattenprover (eller tagit tidigare år).

Vill du se mätvärden för ett specifikt vatten kan du gå till kartportalen. Där kan du med informationsverktyget få fram mätdata för provpunkterna (länk till excelfil eller till den nationella datavärden).

Provpunkter i kartportalen

Översiktskarta över vattenprovpunkter i Trollhättans kommun.

Copyright © Trollhättans Stad.

Vattenstatus i VISS

Om du är intresserad av ett specifikt vatten och vilken status det har kan du besöka VISS. Det är vattenmyndigheternas, länsstyrelsernas och Havs- och vattenmyndighetens hemsida för vatteninformation. Där hittar du information om hur vattnet bedömts må.

VISS vatteninformation

Senast granskad 2022-09-09 av JEAWAD