Sjön Gravlången med näckros.

Sjöar och vattendrag

I Trollhättans kommun finns en flera sjöar och vattendrag. För att hålla koll på vattnets status tar Miljöförvaltningen vattenprov flera gånger om året.

Personer
Enhet Miljöförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 74 75 Miljöförvaltningen

Kommunens vattendrag har två huvudavrinningsområden. Från Öresjö, på västra sidan av älven, rinner vattnet via Risån och Bäveån ut till havet vid Uddevalla. Vattnet från övriga större sjöar och vattendrag i kommunen mynnar så småningom i Göta älv.

Vattenundersökning

Miljöförvaltningen tar regelbundet prover på vattnet i våra sjöar och vattendrag. Provtagningen sker enligt Miljöförvaltningens, Göta älvs vattenvårdförbunds, Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets program.

Vi tar prov på vattnet för att bedöma dess tillstånd. Vid provtagningen tittar vi på försurning och näringshalter i vattnet. Över tid kan vi se om det finns några utvecklingstendenser hos sjöarna eller vattendragen. Att veta det hjälper oss att planera och vidta eventuella åtgärder. Proverna kan också visa på effekterna av olika utsläpp eller andra ingrepp i naturen.

Var tas proverna?

Kartan nedan visar var vi tar vattenprover (eller tagit tidigare år).

Vill du se mätvärden för ett specifikt vatten kan du gå till Kartportalen. Där kan du klicka på eller söka efter olika vatten och få fram mätdata (det finns excelfiler länkade).

Kartportalen

Copyright © Trollhättans Stad.

VISS - vatteninformation

Om du är intresserad av ett specifikt vatten och vilken status det har kan du besöka VISS. Det är vattenmyndigheternas, länsstyrelsernas och Havs- och vattenmyndighetens hemsida för vatteninformation. Där hittar du information om hur vattnet bedömts må.

VISS vatteninformation

Senast granskad: 2017-08-29 av: Jeanette Wadman
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)