Stort och mäktigt lövträd framför flerbyggnadshus.

Trädplan

Trollhättans Stad har antagit en ny trädplan. Målet med denna är att beskriva trädens värde för staden.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trädplanen omfattar en inventering av stadsträdens olika arter, vart i staden de växer samt i vilket skick de är. Den har lett till att man kunnat göra en noggrann nulägesbeskrivning av stadsträdens kvaliteter och värden.

Planen redovisar dessutom förslag på hur staden ska arbeta med träden i framtiden, vilket resulterat i en policy för stadsträd, som beskriver hur man ska förhålla sig till nyplantering och eventuella kompensationsåtgärder vid framtida nedtagning av stadsträd.

Läs Trädplanen HÄR!

Senast granskad 2016-11-03 av JOSÅKEBEN