Bilden visar pallkragar med örtodlingar

Stadsodling

Tänk att få njuta av sina egenodlade grönsaker som vuxit fram mitt i stan. Att stadsodla är positivt ur flera olika aspekter - stadsbilden blir grönare, luften blir friskare, outnyttjade platser tas till vara på och du kan få din egen trädgård.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vad är stadsodling?

En stadsodling kan vara blommor på balkongen, kryddodlingen i köksfönstret eller rabatten i villaträdgården. Det kan också vara en allmän yta där du tillsammans med din förening kan få en plats att odla på. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill uppmuntra till stadsodling och ge alla invånare förutsättningen att få odla i Trollhättan. Därför upplåter vi allmän platsmark för just stadsodling där det passar in i stadsmiljön.

Varför stadsodla?

  • Odling är något som alla kan delta i och skapar nya mötesplatser för människor.
  • Stadsodling skapar förutsättningar för ekologiska och närodlade råvaror till fler människor och uppmuntrar till ett hållbart leverne.
  • Staden blir vackrare och grönare av stadsodling.
  • Stadsodling gör så att människor, djur och växter mår bättre: luften blir renare.
  • Stadsodling är bra för biologisk mångfald och hjälper oss att bevara ett rikt insektsliv i staden.
  • Genom stadsodling tas outnyttjad mark tillvara på. 

Stadsodling på allmän platsmark

Allmän platsmark är den mark som ägs av staden och som är till för allmänheten. Det kan vara parker, torg, lekplatser med mera. Samhällsbyggnadsförvaltningen avgör vilka platser som lämpar sig för stadsodling, därför ska alla som vill stadsodla skicka in en ansökan till oss. När du skickar din ansökan till oss väljer du ett förslag på var du vill ha din stadsodling och sedan tar vi ställning till det förslaget.

Hur gör jag för att stadsodla?

För att få stadsodla på allmän platsmark måste ansökan göras genom en organisation eller förening. Om du som privatperson vill odla och inte är med i någon förening eller organisation finns stadsodlingsföreningar i Trollhättan som välkomnar alla som vill odla, läs mer om Trestad Stadsodling här.

Läs igenom riktlinjerna för stadsodling innan er förening eller organisation ansöker.

Så här ansöker du

Via e-tjänst på Trollhättans Stads hemsida eller via en blankett som skickas till adressen nedan. Märk kuvertet med "Stadsodling".

Ansökan om stadsodling, E-tjänst och blankett

Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter

Frågor? Kontakta vår landskapsingenjör via telefon, e-post eller brev.

Telefon: 0520-49 53 50

E-post: samhallsbyggnad@trollhattan.se

Adress:

Trollhättans Stad
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gärdhemsvägen 9
461 83 Trollhättan

Länk till artdatabanken
https://artfakta.se/rapportera/invasiva-arter/skapa

Länk till naturvårdsverkets samlingssida för invasiva arter
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/

Länk till Miljöbalken
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808

Bilden visar en grön vattenkanna som vattnar en grön planta. Bilden är animerad.

Riktlinjer för stadsodling

Här kan du läsa mer om hur och var du kan få tillstånd att odla.

Bilden visar olika valörer av svenska sedlar

Riktlinjer för stadsodlingsbidrag

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om att få bidrag till din stadsodling.

Relaterad information

Utskriftsvänlig blankett för Godkännande av avtal om stadsodlingsbidrag

 

Senast granskad 2022-08-31 av KLALIW