Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är ett stort problem och vad du gör spelar stor roll. Hjälp till att stoppa spridningen!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Invasiva främmande arter är arter som med hjälp av oss människor har hamnat på fel plats och som inte passar in i sitt nya ekosystem. Här tränger de ut våra inhemska arter och breder snabbt ut sig över stora områden. De är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Hjälp till att stoppa invasiva främmande arter! Se naturvårdsverkets film om att hjälpa till med att stoppa invasiva främmande arter. Alla kan göra skillnad!

Hjälp till att stoppa invasiva främmande arter

 

Vi behöver din hjälp! Om du ser en invasiv främmande art så är det jättebra om du rapporterar det på invasivaarter.nu. För ju tidigare vi upptäcker var de finns, desto enklare är det att få bort dem.

Rapportera på invasivaarter.nu

 

Se Naturvårdsverket film om att rapportera invasiva främmande arter. En enkel sak som alla kan bidra med!

Så här rapporterar du invasiva främmande arter

 

Tänker du ta bort en invasiv främmande art på din tomt är det viktigt att du gör det på rätt sätt, så att den inte sprider sig till nya ställen. Läs på och se till att du tar hand om fröer och alla växtdelar på ett säkert sätt. Du ska till exempel inte lägga dem i naturen, på komposten eller i tunnan för trädgårdsavfall.

På Trollhättan Energis hemsida kan du läsa hur du ska ta hand om ditt trädgårdsavfall och var du kan lämna in invasiva främmande arter: 

Trollhättan Energis hemsida om trädgårdsavfall

Ta hand om avfallet säkert! Se Naturvårdsverkets film om hur du ska göra för att ta hand om avfallet av invasiva främmade arter på ett säkert sätt, så du inte bidrar till spridning.

Ta hand om avfallet säkert!

 
Senast granskad 2024-06-07 av JOSÅKEBEN