Exempel på invasiva främmande arter: parkslide, gul skunkkalla och jätteloka Parkslide, gul skunkkalla och jätteloka är exempel på invasiva främmande arter. Foto: jätteloka Helene Nyegaard Hvid, övriga Miljökontoret, Trollhättans Stad.

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är ett stort problem och vad du gör spelar stor roll. Hjälp till att stoppa spridningen!

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

Invasiva främmande arter är arter som med hjälp av oss människor har hamnat på fel plats och som inte passar in i sitt nya ekosystem. Här tränger de ut våra inhemska arter och breder snabbt ut sig över stora områden. De är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Vilka arter är det?

På Naturvårdsverkets hemsida finns samlad information om arterna och hur vi alla kan bidra till att minska spridningen.

Naturvårdsverkets hemsida om invasiva främmande arter

På Youtube: Naturvårdsverkets film om att rapportera invasiva främmande arter

Rapportera fynd

Vi behöver din hjälp! Om du ser en invasiv främmande art så är det jättebra om du rapporterar det på invasivaarter.nu. För ju tidigare vi upptäcker var de finns, desto enklare är det att få bort dem.

Rapportera på invasivaarter.nu

Ta hand om avfallet säkert

Tänker du ta bort en invasiv främmande art på din tomt är det viktigt att du gör det på rätt sätt, så att den inte sprider sig till nya ställen. Läs på och se till att du tar hand om fröer och alla växtdelar på ett säkert sätt. Du ska till exempel inte lägga dem i naturen, på komposten eller i tunnan för trädgårdsavfall.

På Youtube: Naturvårdsverkets film om hur du tar hand om avfallet

Senast granskad 2019-11-14 av Jeanette Wadman