Bilden visar sittplatser på stockar i skogsdunge

Skolskogar

Vill din skola ha tillgång till ett extra klassrum utomhus? Ansök då om en skolskog, så får du stadens godkännande att undervisa ute i naturen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Pedagogisk forskning visar att naturnära undervisning har en positiv effekt på rörelse och inlärningsförmåga hos barn och unga. Det visar sig bland annat genom att de har lättare att koncentrera sig och får bättre motorik, koordination och balans. De håller sig dessutom friskare.

En skolskog är ett avgränsat område på Trollhättans Stads mark som ska fungera som ett extra klassrum utomhus. En överenskommelse görs där markägaren låter skolan nyttja ett överenskommet område för att kunna ha aktiviteter i samband med planlagd undervisning.

Skolan nyttjar sin skolskog kostnadsfritt och har utöver allemansrätten rätt till att i undervisningsändamål sätta upp fågelholkar, skapa naturrutor, plantera och röja sly samt mindre träd enligt överenskommelse med markägaren.

Markägaren kommer att vara fortsatt ansvarig för skötseln och ska informera skolan i god tid innan eventuella skogliga åtgärder sker. Stadens olika grönytor sköts och regleras på olika sätt, t.ex. som parkmark, naturmark eller naturreservat. Detta kan påverka hur marken kan användas.

Det är att föredra att starta skolskog i naturmark, där ni sedan kan skapa naturrutor.

Är ni intresserade av att starta en skolskog? Kontakta landskapsingenjören på Trollhättans Stad.

Det finns även en skolskogsryggsäck utrustad med diverse övningar, aktiviteter och material för att genomföra dessa. Denna får man gärna låna och ta med sig ut i sin skolskog för att ha skolskoj!

Bilden föreställer en ryggsäck. Runt ryggsäcken ligger flera böcker och papper.

 

Om det skulle vara stökigt i en skolskog eller park som ni besöker, uppmanar vi er att göra en felanmälan. Klicka på Felanmälan här nedan.

 

Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör din felanmälan (extern länk)

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Relaterad information

Läs mer och ansök om skolskog här.

Senast granskad 2018-06-15 av CLASBEN