Foto av solig granskog, ett barn kramar en trädstam.

Skolskogar

Vill din skola ha tillgång till ett extra klassrum utomhus? Ansök då om en skolskog, en plats där ni kan ha undervisning utomhus och studera djur och natur. Det går såklart bra att använda naturen ändå, men det underlättar om det finns en kontakt mellan skolan/förskolan och markägaren.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Pedagogisk forskning visar att naturnära undervisning har en positiv effekt på rörelse och inlärningsförmåga hos barn och unga. Det visar sig bland annat genom att de har lättare att koncentrera sig och får bättre motorik, koordination och balans. De håller sig dessutom friskare.

Vad är en skolskog?

En skolskog är ett avgränsat område på Trollhättans Stads mark som ska fungera som ett extra klassrum utomhus. En överenskommelse görs där markägaren låter skolan nyttja ett överenskommet område för att kunna ha aktiviteter i samband med planlagd undervisning.

Skolan nyttjar sin skolskog kostnadsfritt och har utöver allemansrätten rätt till att i undervisningsändamål sätta upp fågelholkar, skapa naturrutor, plantera och röja sly samt mindre träd enligt överenskommelse med markägaren.

Markägaren kommer att vara fortsatt ansvarig för skötseln och ska informera skolan i god tid innan eventuella skogliga åtgärder sker. Stadens olika grönytor sköts och regleras på olika sätt, t.ex. som parkmark, naturmark eller naturreservat. Detta kan påverka hur marken kan användas.

Det är att föredra att starta skolskog i naturmark.

Hur startar man en skolskog?

Börja med att se ut en plats där ni vill vara, eller om ni redan har en plats ni brukar gå till. Kontakta sedan Kontaktcenter så kommer de att guida dig till rätt person på Gatu-parkkontoret!

Det finns även en skolskogsryggsäck med material för utomhuspedagogik. Meddela att ni är intresserad av skolskogsryggsäcken vid intresseanmälan, annars går det bra att skolan/förskolan beställer ryggsäcken själv via Skogen i skolans hemsida (se länk längre ner). Prata gärna ihop er med närliggande skolor/förskolor om att dela på en skolskogsryggsäck. Det går utmärkt att lägga upp utomhusundervisningen på exempelvis olika veckor så att fler kan ha nytta av samma ryggsäck.

Skogen i Skolan - Här kan du själv beställa en skolskogsryggsäck utan att kontakta oss. 

Bilden föreställer en ryggsäck. Runt ryggsäcken ligger flera böcker och papper.

Har någon stökat ner?

Om det skulle vara stökigt i en skolskog eller park som ni besöker, uppmanar vi er att göra en felanmälan.

Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör din felanmälan (extern länk)

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2023-11-02 av REBGUS