Prydnadskörsbär

Födelseträd

Efter en motion 1995 av Ann-Christin Tornebjer-Torslid har kommunfullmäktige beslutat att träd ska planteras och symboliskt tillägnas de barn som föds respektive år.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lista över födelseträdsplanteringar från 1996 

År Plats Trädsort Trädets latinska namn
1996 Kulleängsparken, Lextorp Oxel Sorbus intermedia
1997 Sylteparken, Eriksro Ask Fraxinus exelcior
1998 Myrtuveparken, Sylte Fågelbär Prunus avium
1999 Klockareparken, Kronogården Hästkastanj Aesculus hippocastanum
2000 Snäppmaden, Sandhem Katsura Cercidiphyllum japonicum
2001 Bergslagsparken, Tingvalla Silveroxel Sobus incana
2002 Lekvallen, Torsred Pärlhagtorn Crataegus x mordensis 'Toba'
2003 Furulund, Dannebacken Korallapel Malus Prof. Sprenger
2004 Nergårdsstigen, Kronogården Klotpil Salix fragilis 'Bullata'
2005 Solgläntan, Tingvalla Olika exotiska björkar  
2006 Halvorspark, Halvorstorp Manchurisk valnöt Juglans mandshurica
2007 kvarteret Kometen, Björndalen Himalayabjörk och finsk  purpurbjörk Betula utilis var. Jaquemontii och Betula pubescens 'Rubra'
2008 Storegårdsparken, Dannebacken Blodbok, Bergskörsbär och Korstörne Fagus sylvatica 'Riversii', Prunus sargentii och Gleditsia triacanthos "Skyline"
2009 Mellan Nergårdsstigen och Lextorps fritidsgård, Lextorp Näverhägg, Bergskörsbär och Glanskörsbär Prunus maackii 'Honey' Prunus sargentii 'Rancho' och Prunus serrula
2010 Ekparken, Hjulkvarn Japansk skenkamelia och Storblommig häggmispel Stewartia pseudocamellia och Amelanchia grandiflora 'Robin Hill'
2011 Brunörten, Skoftebyn Rysk lönn och Pelarek Acer tataricum och Quercus robur 'Fastigiata Koster'
2012 Skytteparken, Källstorp Ullungrönn och Rödbladig skogsrönn Sorbus 'Dodong' och Acer platanoides 'Royal Red'
2013 Offerhällsparken, Sandhem Körsbärsplommon och Asklönn Prunus cerasifera E och Acer negundo E
2014 Aktivitetsplan, Hjortmossen Bergskörsbär Prunus sargentii
2015 Cirkulationsplatsen, Hälltorp Amerikanskt judasträd, Turbokastanj och Himalayabjörk Cercis canadensis 'Forest Pansy', Aesculus x hemiacantha och Betula utilis var (Jaquemontii)
2016 Bäckelyckeparken, Dannebacken Fylldblommig fågelbär Prunumavium 'Plena'
2017 Skateparken vid Vårviksvägen, Källstorp Ullungrönn och Bergkörsbär

Sorbus 'Dodong' och Prunus sargentii 'Charles Sargent'

2018 Vid Rymdlekplatsen och multisportarenan, Kronogården Kinesisk sekvoja och Katsura Metasequoia glyptostroboides och Cercidiphyllum japonicum
2019 Lekplatsen på Skofteby Torg, Skoftebyn Skogslönn och Kaukasisk vingnöt Acer platanoides och Pterocarya fraxinifolia
2020 De Lavals park, Strömslund Sälg, Hägg och Silverlind Salix caprea, Prunus padus fk ULTUNA E och Tilia tomentosa 'Brabant'
2021 Folkets park/Stadsparken, Hjulkvarn Bergkörsbär Prunus sargentii
2022 Lekplatsen i Granlyckan, Torsred

Prydnadskörsbär ’Spire’, mahognykörsbär och japansk magnolia

Prunus x hillieri ’Spire’, Prunus x schmittii och Magnolia kobus

 

Senast granskad 2023-08-09 av JOSÅKEBEN