Hängbron i Älvrummets naturreservat.

Naturområden, naturreservat

Slättbergen och platåbergen tar dig med på en lång geologisk resa i tiden. Vid Hullsjön stannar många och ibland ovanliga fåglar till en stund på sina vår- och höstflyttningar. Mitt i staden ligger Älvrummet som bjuder på goda möjligheter att uppleva både natur och kultur.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Välkommen att upptäcka naturen i Trollhättans kommun!

På följande sidor får du tips om några naturpärlor att göra utflykter till. Du kan också se vilka områden som är naturreservat eller skyddade på annat sätt.

Informationsskylt i naturreservatet Älvrummet.

Skyddad natur

I Trollhättans kommun finns flera platser med skyddad natur.

Ek i Karlsbergsparken, ett skyddsvärt träd.

Skyddsvärda träd

Sverige har ett av Europas största bestånd av skyddsvärda träd och närmare 750 av dem finns i Trollhättan. Vi har alla ett stort ansvar för att värna dessa träd, att se till att de har det bra.

Senast granskad 2022-12-14 av JEAWAD