Naturreservatet Slättbergen. Den platta urbergsytan vid Sandhem-Halvorstorp.

Slättbergen

Slättbergen kanske inte är så märkvärdiga de första stegen, men sen är det lätt att tappa farten och bli stående. Kan det se ut så här?

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Över 600 miljoner år gamla

Vid tre större områden i Trollhättan syns den platta urbergsyta som bildats för över 600 miljoner år sedan. Bergen är inte bara unika för Trollhättan, utan även för Sverige och världen! Slättbergen är märkliga och sällsynta geologiska formationer.

Från höjder som Himalaya till en plan yta

Genom vittring och erosion under mycket lång tid har berg lika höga som Himalaya omvandlats till en plan urbergsyta. En sådan yta kallas också peneplan. Efter nednötningen sjönk landområdet under havsytan. Där sjönk olika partiklar till botten och sedimenterade.

Dessa avlagringar omvandlades med tiden till bergarter som sandsten, kalksten och lerskiffer. När inlandsisarna senare bredde ut sig kom de att till stor del skala bort dessa bergarter. Urbergsytan kom då åter i dagen. På ett fåtal platser, bland annat i Trollhättan, syns denna plana yta mycket tydligt.

Skyddat naturområde

Slättbergen är skyddade som naturreservat.

Hitta hit

Vid Sandhem-Halvorstorp, Hjortmossen och Eriksro kan du bäst se och promenera på dessa uråldriga bildningar. Vid Sandhem-Halvorstorp har du dessutom en fin vy över slättlandskapet vid Tunhem med platåberget Hunneberg i bakgrunden. Parkeringsplats finns längs med Ljungvägen.

Karta över delområdet Eriksro

Karta över delområdet Hjortmossen

Karta över delområdet Sandhem-Halvorstorp

Latitud och longitud till reservatets tre delområden:

Eriksro 58°15.833'N 12°16.940'E
Hjortmossen 58°16.683'N 12°17.588'E
Sandhem-Halvorstorp 58°16.923'N 12°19.995'E

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD