Kemikalier

Idag använder vi mängder av kemikalier. Även om de för med sig många positiva saker, kan de också vara farliga för oss människor och för miljön. Tänk därför på hur du förvarar och använder kemikalier.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det är framför allt när kemikalierna hamnar på fel plats eller används på fel sätt som de kan ge skador. Ibland kan det också bero på att man inte helt känner till hur kemikalien verkar och om den har några bieffekter.

Kemikalieinspektionens hemsida om kemikalier i vardagen

Använd miljömärkta produkter

Som konsument är det ofta svårt att veta vilka produkter som är bra eller dåliga för hälsa och miljö. Till hjälp för att kunna välja finns miljömärkningarna Svanen och Naturskyddsföreningens Bra miljöval. Väljer du en miljömärkt produkt så vet du att den är mindre farlig.

Tänk också på att inte använda mer kemikalier än vad du behöver.

Lämna gamla kemikalier till miljöstationen

Kemikalier med farliga ämnen ska du lämna till miljöstationen. Släng dem inte i soporna och häll aldrig ut dem i avloppet.

Märkning av kemikalier

Farliga kemikalier ska vara märkta med farosymboler och text som informerar om faran. Du ska också kunna läsa om hur du skyddar dig och hanterar produkten på rätt sätt. 

Kemikalieinspektionens hemsida om märkning

Barn och kemikalier

Förvara alltid kemikalier så att barn inte når dem. Och tänk på att barnskyddande förslutning inte är helt säker. Förslutningen innebär bara att det tar längre tid för små barn att öppna den.

Är olyckan ändå framme  kan du kontakta Giftinformationscentralen. På deras hemsida hittar även råd om vad du ska göra.

Giftinformationscentralens hemsida

Relaterad information

Kemikalieinspektionens hemsida

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD