Träskyddsbehandlat virke

De träskyddsmedel som används för att impregnera trä är giftiga och kan skada både människors hälsa och miljön. Använd därför gärna andra alternativ för att undvika skada. Träskyddsbehandlat virke är farligt avfall och ska lämnas till återvinningscentralen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Virket behandlas med olika kemiska medel för att öka dess hållbarhet. Ibland i utsatta lägen kan impregnerat virke vara det enda alternativet. Innan du köper träskyddsbehandlat virke är det dock viktigt att se över alternativen. Fundera på om du kan bygga så att virket utsätts för lite eller ingen fukt, då behöver du inte använda kemiskt träskydd. Fundera också kring hur lång hållbarhet du vill ha, en sandlåda behöver kanske inte hålla i 30 år.

Det finns flera alternativ till kemiska träskyddsmedel som kan vara värda att överväga. Till exempel kan du använda:

 • Trä som har ett naturligt förhöjt träskydd, som till exempel lärk eller ek.
   
 • Värmebehandlat virke. Värmebehandlingen förbättrar virkets motståndskraft men minskar hållfastheten. Virket bör därför inte användas i bärande konstruktioner.
   
 • Virke som är impregnerat med linolja.

Tänk på att skydda ändträet om det kommer i kontakt med marken. Använd till exempel ”skor” av betong eller metall.

Köpa träskyddsbehandlat virke

Alla som säljer träskyddsbehandlat virke ska tillhandahålla information om virket. Informationen ska bland annat redovisa:

 • vilket medel som använts
 • de begränsningar i användningen som gäller för virket
 • hälsorisker och skyddsåtgärder vid hantering av virket
 • hur virket bör bearbetas
 • hur avfall från virket ska tas om hand.

Säljs virket buntat ska informationen finnas på varje bunt. Om virket säljs löst ska informationen finnas på anslag i anslutning till virket.

Impregnerat virke är farligt avfall

Virke som behandlats med giftiga träskyddsmedel är klassat som farligt avfall. Detta virke ska lämnas till återvinningscentralen. Elda inte träskyddsbehandlat virke i din egen panna eftersom du då sprider gifterna i miljön. Det kan också vara hälsoskadligt att andas in röken.

Gamla järnvägssliprar

Gamla järnvägssliprar är oftast impregnerade med kreosot. De känns igen på att de har en brunaktig färg och ofta luktar lite tjära. Kreosot kan vara cancerframkallande vid hudkontakt.

Begagnat kreosotimpregnerat virke som impregnerats före den 18 oktober 1976 får köpas av privatpersoner, men det får endast användas där det inte finns risk för ofta förekommande kontakt med huden. Du bör alltså undvika att använda kreosotbehandlat virke i din trädgård, framförallt om du har barn.

Nyproducerat virke impregnerat med kreosot får inte användas av privatpersoner.

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD