Biltvätt

Tvättar du din bil i en biltvätt eller gör-det-själv-hall gör du på ett enkelt sätt en stor insats för vår miljö. Varje år hamnar stora mängder miljöfarliga ämnen i naturen på grund av att många väljer att tvätta sin bil hemma på gatan.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

Tvätta bilen i en biltvätt

Tvätta din bil i en biltvätt. Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Där renas det smutsiga tvättvattnet i en oljeavskiljare eller ett reningsverk. Sedan leds vattnet vidare till kommunens avloppsreningsverk för ytterligare rening.

Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark. Då rinner det smutsiga tvättvattnet ner i gatubrunnarna och vidare ut till sjöar och vattendrag. I Trollhättan hamnar mycket av smutsvattnet till slut i Göta älv. Det vattnet används sedan som dricksvatten i många kommuner.

Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, rester från däck och olika kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa är skadliga för både människor och miljö.

Använd miljömärkta produkter

En stor del av de farliga ämnen som hamnar i tvättvattnet kommer från bilschampo och avfettningsmedel. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning och bilvax. Välj miljömärkta medel när du ska tvätta bilen i en gör-det-själv-hall. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Senast granskad 2018-02-07 av Jeanette Wadman