Kvicksilver

Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna som finns. Många vanliga produkter som termometrar, batterier och lågenergilampor innehåller kvicksilver.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kvicksilver i lågenergilampor och lysrör

Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver i fast form, vanligen i form av kulor eller droppar.

Om en kall lågenergilampa går sönder

Om en kall lampa går sönder sprids kvicksilver, som finns i form av små droppar i lampan, i rummet. Kvicksilverdropparna faller till golvet tillsammans med de trasiga lampdelarna. Samla upp lampresterna med en bit styvt papper eller kartong (använd inte dammsugare) och lägg lampresterna i en glasburk med lock. Torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en fuktig trasa. Lägg även trasan i glasburken och märk burken med ”kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”. Lämna in burken på en miljöstation.

Om en varm lågenergilampa går sönder

Om en varm lampa går sönder kan gasformigt, metalliskt kvicksilver spridas i rummets luft. Stäng alla dörrar till rummet och ventilera genom att till exempel öppna fönster i cirka 20-30 minuter. Lämna rummet under tiden. Samla sedan upp lampresterna med en bit styvt papper eller kartong (använd inte dammsugare) och lägg lampresterna i en glasburk med lock. Torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en fuktig trasa. Lägg även trasan i glasburken och märk burken med ”kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”. Lämna sedan in burken till en miljöstation.

Lämna till miljöstation

Produkter som innehåller kvicksilver är farligt avfall och ska lämnas in på en miljöstation.

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD