Betesdjur i hage.

Djur och lantbruk

Djur är ofta en källa till stor glädje. Som djurägare har du ansvar för att sköta om djuren och se till så att de inte stör någon.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om du känner dig störd av grannens djur är det bästa att du pratar med grannen. Ofta är inte ägaren medveten om att deras djur kan störa.

Djur som far illa

Om du misstänker att någon missköter sina djur ska du kontakta länsstyrelsen. Telefonnumret till länsstyrelsens djurskydd är 010-224 50 50. Du hittar mer information på deras hemsida:

Länsstyrelsens hemsida om skötsel om djur

Att ha djur inom område med detaljplan

För att ha vissa djur inom område med detaljplan krävs tillstånd. Du behöver tillstånd för

  • nötdjur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Du lämnar in din ansökan om tillstånd till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ansökan om att ha djur inom område med detaljplan

Ta hand om döda sällskapsdjur

När du ska ta hand om din döda katt, hund eller kanin finns det olika alternativ. Mindre sällskapsdjur får du begrava på egen tomt. Var noga med att hålla avstånd till dricksvattentäkter och placera det döda djuret så djupt att andra djur inte klarar av att gräva upp det.

Du kan också lämna ditt döda djur till kremering eller begrava det på en begravningsplats för djur. I Trollhättan finns det en begravningsplats för små sällskapsdjur i stadsdelen Sylte.

Begravningsplats för smådjur

Senast granskad 2022-12-14 av JEAWAD