Fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som orsakas av influensavirus. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

Läs mer om fågelinfluensa på Jordbruksverkets hemsida:

Om fågelinfluensa på Jordbruksverkets hemsida

Senast granskad 2017-02-03 av Jeanette Wadman