Fiskmås på ett täcke.

Vilda djur

Fåglar, fladdermöss, grävlingar, mördarsniglar... Fascinerande djur, som ibland kan uppfattas som störande när de blir alltför närgångna oss människor. Här får du några råd och tips.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I Trollhättans kommun lever vi nära vatten och grönområden. Att bo nära naturen och vilda djur är på många sätt värdefullt samtidigt som det ibland kan bli upplevas störande. Att se vilda djur som rör sig naturligt i närheten av bostäder är inte något som vi på Staden gör något åt, det är helt enkelt naturligt. Varje år får vi en del klagomål på vilda djur som är störande. Det bästa och mest effektiva sättet att bli av med problem som kan uppstå i mötet mellan människa och djur är att göra olika förebyggande insatser.

Vi har olika ansvar

Fastighetsägarens ansvar

Om du upplever problem på din fastighet är det du som fastighetsägare som har ansvar för att skydda din trädgård. Trollhättans Stad har inget juridiskt ansvar för vad som händer på privat mark.

Trollhättans Stads ansvar

Staden har skyddsjägare för att hantera vilt på Stadens egen mark som inte är utarrenderad för jakt. Det kan till exempel inom tätorterna vara skyddsjakt eller eftersök av skadat vilt. Skyddsjakt sker bara vid akuta händelser som svårt skadade eller sjuka djur med onormalt beteende.

Om du har problem på din tomt och vänder sig till oss kan vi i viss mån hjälpa till med rådgivning.

Råd och tips om vilda djur

Både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har bra information med råd om vilda djur. Vi har också listat några djurgrupper som vi får frågor om.

Länsstyrelsens hemsida om råd om vilda djur

Naturvårdsverkets hemsida om råd om vilda djur

Om du plötsligt har en bisvärm samlad i en klunga i din närhet, i till exempel en buske eller trädgren, så kan du kontakta Biodlarna. De har den automatiska tjänsten "svärmtelefonen" dit du kan ringa för att hitta en biodlare som kan hjälpa till att fånga in svärmar:

Biodlarföreningen hemsida om "svärmtelefonen"

Får du inte träff i deras tjänst kan du kontakta Biodlarnas förening i Norra Älvsborg. Ibland hjälper de till att fånga in sådana svärmar.

Biodlarföreningens hemsida, distrikt Norra Älvsborg

Svärmar som sitter inne i ett hus är mycket svårare att ta hand om. I dessa fall kan du kontakta ditt försäkringsbolag eller ett företag som utför skadedjursbekämpning.

Fladdermöss är en av de djurgrupper som ofta finns i vår närhet. Fladdermössen är fridlysta och fredade. Det innebär att de inte får dödas, fångas eller skadas och deras boplatser får inte förstöras. Länsstyrelsen kan ge dispens om det finns särskilda skäl.

Naturvårdsverkets hemsida om fladdermöss i hus

Många fågelarter trivs mycket bra i människans närhet och i de allra flesta fall trivs också vi människor med att ha fåglar runt omkring oss. I enstaka fall kan dock fåglarnas beteende verka störande och bli ett problem.

Att avliva fågeln löser inte problemet. Det kommer snart en annan fågel och tar den första fågelns plats. Det du istället kan göra är att genom förebyggande åtgärder hindra fågeln från att häcka eller vara kvar. Det kan ske genom att

  • blockera lämpliga sittplatser genom att sätta upp nät eller trådar
  • rensa bort gamla fågelbon från hängrännor och tak
  • inte mata fåglarna.

Företag som utför skadedjursbekämpning kan ge professionell hjälp med förebyggande åtgärder.

Grävlingar är förhållandevis skygga djur och mest nattaktiva.Trots detta bosätter de sig ibland under hus, även inne i samhällen. En förutsättning är att det är en relativt lugn plats, så det rör sig oftast om hus som inte används så mycket. Om den mänskliga aktiviteten tilltar flyttar ofta grävlingen. Ett annat sätt att hindra grävlingen från att gå i vinteride på oönskade platser är att lägga starkt doftande trasor i grytets ingång. Trasorna kan till exempel vara indränkta i dieselolja, fotogen eller stark parfym.

Grävlingen utgör ingen fara för människan, men kan visa irritation och försvara sig om de känner sig trängda eller hotade. Du ska alltid backa undan om en sådan situation uppstår. Grävlingen kan möta hot genom att stampa och fräsa, men lämnar man fri väg flyr den undan.

Trollhättans Stad bedriver inte skyddsjakt på grävlingar.

Naturvårdsverkets hemsida om grävling under huset

Mördarsniglar heter egentligen spansk skogssnigel och är en sentida invandrare i Sverige. Under de senare årens varmare vintrar har sniglarna ökat i antal och utgör idag ett stort problem för många trädgårdsägare. Idag är sniglarna så väletablerade att vi får lära oss att leva med dem.

Det finns ingen universalmetod för att hålla sniglarna borta från rabatter och odlingar. Du får försöka göra så gott som möjligt med de bekämpningsmetoder som finns. Göteborgs Naturhistoriska Museum tipsar om flera knep. Där finns också anvisningar om hur du kan få hjälp med artbestämningen av den spanska skogssnigeln. Den kan vara svår att skilja från vår vanliga svenska skogssnigel.

Göteborgs Naturhistoriska museums hemsida om sniglar

Rådjur orsakar ofta problem i trädgårdar där de söker mat. Det är inte något skäl till att skjuta dem. Försök istället att skrämma bort djuret eller förhindra att mat finns lättillgänglig.

Rävar i bostadsområden anses inte vara ett problem generellt sett. Det finns inget skäl att avliva en räv som har fått skabb eftersom de har en god chans att läka och bli friska. Om du däremot ser en räv med skabb och som beter sig onormalt eller ser försvagad ut får du gärna kontakta oss.Tänk på att rävar som byter från vinterpäls till sommarpäls kan förväxlas med skabbräv. 

Du får inte ta hand om och hålla ett vilt djur i fångenskap, oavsett om det är skadat eller inte. För att få vårda och rehabilitera ett skadat vilt djur krävs tillstånd från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Det finns ett antal personer och föreningar som har tillstånd att ta hand om skadade djur:

Katastrofhjälp Fåglar och vilt

Svenska Djurambulansen

Länsstyrelsens hemsida om råd om vilda djur

Naturvårdsverkets hemsida om skadade vilda djur

Viltolycka

Om du råkar ut för en olycka med vilt som till exempel rådjur, älg och vildsvin så ska du kontakta Polisen, även vid lindriga skador. Platsen där olyckan skett ska även markeras.

Polisen om viltolycka

Nationella viltolycksrådet

Statens vilt

Statens vilt är vissa däggdjur och fåglar som har ett särskilt högt naturvärde. Om ett sådant djur påträffas dött eller dödas ska det anmälas till Polisen, telefon 114 14.

Djur som räknas som statens vilt är bland annat varg, lo, örnar, falkar, fiskgjuse, bivråk,  vissa ugglor. På Naturhistoriska museets hemsida kan du läsa mer om vilka djur det är och se bilder:

Naturhistoriska museet med bilder på Statens vilt

Vildsvin är vanligtvis mycket skygga djur, men nattetid kan de söka sig till våra villaträdgårdar för att böka i jorden i jakt på föda. Vildsvin äter i princip vad som helst, från nötter, frukt, rötter, svamp, insekter, groddjur till smådjur. För att inte locka till sig dem ska du undvika att fallfrukt ligger kvar på gräsmattan eller i öppen kompost. Även fågelfrö på marken kan vara lockande. Sopkärl bör placeras på en sådan sätt att vildsvinen inte kan välta det.

Du kan även försöka hindra vildsvinen att ta sig in på din tomt eller trädgård genom att sätta ett staket eller stängsel.

Svenska Jägareförbundets hemsida om att vildsvinssäkra sin tomt

Trollhättans Stads viltvårdare spårar och kartlägger var vildsvinen rör sig. Vi utför både skyddsjakt och vanlig jakt på vår mark för att minska stammen. Eftersom vildsvinen rör sig över stora områden, samarbetar vi med olika jaktlag inom kommunen.

Om älgen är ett direkt hot eller har hamnat inom ett tätbebyggt område, inte hittar ut, eller är skadad, ska du kontakta Polisen. Polisen har tillstånd att skjuta inom tätbebyggda områden och kan hantera farliga situationer snabbt.

Om du är orolig och känner att din eller någon annans säkerhet är nära hotad ska du kontakta Polisen. Ring Polisen 114 14 (vid akutfara ring 112).

Det kan se ut som att en djurunge i naturen är övergiven, men oftast finns föräldrarna i närheten. Låt djurungen vara i fred. Kommer barnen med en upphittad djurunge så be dem visa var de fann den och sätt sedan tillbaka djuret på samma plats så fort som möjligt.

Naturvårdsverkets hemsida:

Råd om fågelungar

"Övergivna" djurungar

Relaterad information

Trollhättans Stad om jakt och viltvård

Trafikolycka med vilt

Polisens hemsida

Nationella viltolycksrådet

Rapportera in fynd av sjuka eller döda djur

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

Statens vilt

Ett antal däggdjur och fåglar med ett särskilt högt naturvärde ingår i statens vilt. Om ett sådant djur påträffas dött eller dödas ska det anmälas till Polisen, telefon 114 14.

Djur som räknas som statens vilt är bland annat varg, lo, örnar, falkar, fiskgjuse, bivråk,  vissa ugglor. På Naturhistoriska museets hemsida kan du läsa mer om vilka djur det är och se bilder:

Naturhistoriska museet med bilder på Statens vilt

Senast granskad 2024-02-13 av JEAWAD