Fiskmås på ett täcke.

Vilda djur

Fåglar, fladdermöss, grävlingar, mördarsniglar... Fascinerande djur, som ibland kan uppfattas som störande när de blir alltför närgångna oss människor. Här får du några råd och tips.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bisvärmar

Om du plötsligt har en bisvärm samlad i en klunga i din närhet, i till exempel en buske eller trädgren, så kan du kontakta Biodlarna. De har den automatiska tjänsten "svärmtelefonen" dit du kan ringa för att hitta en biodlare som kan hjälpa till att fånga in svärmar:

Biodlarföreningen hemsida om "svärmtelefonen"

Får du inte träff i deras tjänst kan du kontakta Biodlarnas förening i Norra Älvsborg. Ibland hjälper de till att fånga in sådana svärmar.

Biodlarföreningens hemsida, distrikt Norra Älvsborg

Svärmar som sitter inne i ett hus är mycket svårare att ta hand om. I dessa fall kan du kontakta ditt försäkringsbolag eller ett företag som utför skadedjursbekämpning.

Fladdermöss

Fladdermöss är en av de djurgrupper som ofta finns i vår närhet. Fladdermössen är fridlysta och fredade. Det innebär att de inte får dödas, fångas eller skadas och deras boplatser får inte förstöras. Länsstyrelsen kan ge dispens om det finns särskilda skäl.

Naturvårdsverkets hemsida om fladdermöss i hus

Fåglar

Många fågelarter trivs mycket bra i människans närhet och i de allra flesta fall trivs också vi människor med att ha fåglar runt omkring oss. I enstaka fall kan dock fåglarnas beteende verka störande och bli ett problem.

Att avliva fågeln löser inte problemet. Det kommer snart en annan fågel och tar den första fågelns plats. Det du istället kan göra är att genom förebyggande åtgärder hindra fågeln från att häcka eller vara kvar. Det kan ske genom att

  • blockera lämpliga sittplatser genom att sätta upp nät eller trådar
  • rensa bort gamla fågelbon från hängrännor och tak
  • inte mata fåglarna.

Företag som utför skadedjursbekämpning kan ge professionell hjälp med förebyggande åtgärder.

Grävlingar

Grävlingar är förhållandevis skygga djur. Trots detta bosätter de sig ibland under hus, även inne i samhällen. En förutsättning är att det är en relativt lugn plats, så det rör sig oftast om hus som inte används så mycket. Om den mänskliga aktiviteten tilltar flyttar ofta grävlingen. Ett annat sätt att hindra grävlingen från att gå i vinteride på oönskade platser är att lägga starkt doftande trasor i grytets ingång. Trasorna kan till exempel vara indränkta i dieselolja eller fotogen.

Naturvårdsverkets hemsida om grävling under huset

Mördarsniglar

Mördarsniglar heter egentligen spansk skogssnigel och är en sentida invandrare i Sverige. Under de senare årens varmare vintrar har sniglarna ökat i antal och utgör idag ett stort problem för många trädgårdsägare. Idag är sniglarna så väletablerade att vi får lära oss att leva med dem.

Det finns ingen universalmetod för att hålla sniglarna borta från rabatter och odlingar. Du får försöka göra så gott som möjligt med de bekämpningsmetoder som finns. Göteborgs Naturhistoriska Museum tipsar om flera knep. Där finns också anvisningar om hur du kan få hjälp med artbestämningen av den spanska skogssnigeln. Den kan vara svår att skilja från vår vanliga svenska skogssnigel.

Göteborgs Naturhistoriska museums hemsida om sniglar

Skadade vilda djur

Du får inte ta hand om och hålla ett vilt djur i fångenskap, oavsett om det är skadat eller inte. För att få vårda och rehabilitera ett skadat vilt djur krävs tillstånd från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Det finns ett antal personer och föreningar som har tillstånd att ta hand om skadade djur:

Katastrofhjälp Fåglar och vilt

Svenska Djurambulansen

Naturvårdsverkets hemsida om skadade vilda djur

"Övergivna" djurungar

Det kan se ut som att en djurunge i naturen är övergiven, men oftast finns föräldrarna i närheten. Låt djurungen vara i fred. Kommer barnen med en upphittad djurunge så be dem visa var de fann den och sätt sedan tillbaka djuret på samma plats så fort som möjligt.

Naturvårdsverkets hemsida:

Råd om fågelungar

"Övergivna" djurungar

Senast granskad 2022-12-14 av JEAWAD