Platåbergens geopark

Platåbergslandskapet i Västergötland är Sveriges första Unesco globala geopark. Det innebär att området är världsunikt och av internationellt intresse. Tillsammans med andra geoparker i världen ingår området i ett nätverk.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Platåbergens Geopark är ett samarbete mellan nio kommuner; Grästorp, Trollhättan, Vänersborg, Lidköping, Götene, Skara, Mariestad, Skövde och Falköping.

Vad är en geopark?

En geopark är ett område med en geologi som är av internationell betydelse, något som är unikt i världen. I Platåbergens geopark är det platåbergen i sig, men också peneplanet, alltså urbergsytan som platåbergen vilar på, och istidsavsättningar. Viktiga platser i geoparken visar tydligt på de geologiska processer som pågått genom årmiljonerna och som fortfarande pågår.

Kultur- och industrihistoriska lämningar berättar om landskapets betydelse för människan i området, från de första bosättningarna till dagens samhälle. En geopark har flera uppgifter. En är att sprida kunskap om de geologiska värden som finns i området. En annan att berätta om sambandet mellan geologi och natur- och kulturarv. En tredje uppgift är att utveckla besöksnäringen och turismen i området på ett hållbart sätt. En geopark ska också öka förståelsen kring hur vi bäst förvaltar våra naturresurser och vår planet.

Platåbergens Geoparks hemsida

Logotype för Platåbergens geopark.

Relaterad information

UNESCO Global Geoparks hemsida

Senast granskad 2022-05-16 av JEAWAD