Platåbergens geopark

Projektet Platåbergens Geopark arbetar för att etablera en Unesco Global Geopark i platåbergslandskapet i Västergötland.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Den tänkta geoparken sträcker sig över nio kommuner; Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene, Skara, Mariestad, Skövde och Falköping. Grästorps kommun är projektägare.

Ansökan 2019

Just nu pågår arbetet för fullt inför ansökan 2019 om att bli Sveriges första Unesco Global Geopark. Denna status blir en kvalitetsstämpel och ett bevis på att naturmiljöerna runt om oss är värda att uppmärksammas internationellt.

Vi hoppas att platåbergen ska bidra till en gemensam identitet i området och ge lokalbefolkningen en ökad stolthet över sin bygd.

Vad är en geopark?

En geopark är ett område med en geologi som är av internationell betydelse, något som är unikt i världen. Det menar vi att vi har i platåbergslandskapet. Det är platåbergen i sig, men också peneplanet, alltså urbergsytan som platåbergen vilar på, och de kvartärgeologiska istidsavsättningarna. Allt detta är speciellt och borde uppmärksammas mer.

I en geopark berättar man om sambanden mellan geologi, biologi, människor och kulturhistoria. En geopark ger ökad förståelse för hur vi bäst förvaltar våra naturresurser och vår planet. Men den ger också möjligheter till en positiv landsbygdsutveckling, bland annat genom utvecklad turism och genom aktiviteter och skolprogram för barn och unga. Som besökare och boende i Platåbergens Geopark ska du kunna lära dig mer om bergen och dess omgivningar och uppleva vindlande historiska berättelser och skeenden. Till exempel genom vandringsleder, utställningar, dramatiseringar, guidade visningar och med hjälp av spännande vr-teknik och animeringar.

Platåbergens geoparks hemsida

 
Kontakt: 

Projektledare Anna Bergengren
073-910 89 51
anna.bergengren@grastorp.se

Projektmedarbetare Hanna Sundblad
0514-580 62
hanna.sundblad@grastorp.se

Logotype för Platåbergens geopark.

Relaterad information

UNESCO Global Geoparks hemsida

Senast granskad 2019-04-10 av Jeanette Wadman