Häggsjöryrs naturreservat. Vårbild med vitsippor och gamla grova ekar.

Häggsjöryr

Häggsjöryr med sina ekkullar i det jordbrukspräglade landskapet är en blommande oas under våren.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Färgrik vårflora

Under de grova ekarna lyser svalörten, vitsippan, blåsippan och vårlöken. Längre fram på säsongen breder liljekonvaljen ut sig och sprider sin ljuva doft.

Ovanliga lavar och sällsynt skalbagge

Några av de grövsta ekarna är flera hundra år gamla och vittnar genom sin form om att det tidigare varit ett mer öppet ängs- eller beteslandskap. Gamla, fristående ekar och döende ekar hyser ofta många djur och växter. På ekstammarna i Häggsjöryr finns flera ovanliga lavar att upptäcka. Inuti en ihållig ek har rester från den mycket sällsynta skalbaggen läderbagge hittats.

Skyddat naturområde

Häggsjöryr är skyddat som naturreservat och ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddad natur, Natura 2000.

Hitta hit

Strax intill gården Häggsjöryr, norr om den lilla sjön Häggsjön i södra delen av kommunen hittar du de fina ekkullarna. Flera av kullarna betas av får, visa hänsyn!

Latitud och longitud till reservatets parkering: 58°7.413'N 12°15.344'E

Senast granskad 2022-12-14 av JEAWAD