Hullsjön och översvämmade mader. Ett naturreservat med stort värde för fågellivet.

Hullsjön

Hullsjön är en av Sveriges förnämsta fågellokaler med över 260 arter noterade! Fågelskådare eller inte, Hullsjön är ett kärt utflyktsmål för många.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Som en spegel mitt på slätten

Där mitt ute på slätten speglar sig himlen i den grunda sjön, omgiven av flacka stundom översvämmade stränder. Dessa mader har under lång tid tillbaka utnyttjats för slåtter eller bete och på så vis skapat en livsmiljö som gynnat fågellivet.

Lekande flykter och ljudande drillar

Att möta och följa våren vid Hullsjöns kant är ett skådespel ej likt något annat. Tidigt kan du höra och se lärkornas lekande flykt över fälten. Framåt april och maj sjuder sjön av liv. Tofsvipans knyckiga luftfärder och vinande läten blandas med storspovens drillar och tonstötar. Många söker sig också hit för att både skåda och lyssna efter spelande dvärg- och dubbelbeckasiner. På sin väg norrut stannar många fåglar till här en kort stund för att fylla på sina energireserver. Vid Hullsjön kan du även få syn på fåglar som normalt inte hör hemma här, men som kommit på fel kurs under flyttningen.

Sommarkonsert

Under sommaren lugnar fågellivet ner sig, men det finns fortfarande mycket att lyssna och titta på. Sångarnas konsert en ljummen försommarnatt är inte att förglömma. Framåt hösten drar många fåglar söderut igen och passerar på sin väg Hullsjön.

Skyddat naturområde

Området är naturreservat och förbud att beträda mader och vassar råder under större delen av året. Fåglarna kan dock bekvämt beskådas från fågeltorn eller från en kulle. Hullsjön ingår också i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Hullsjön ligger strax öster om Trollhättan och nås lättast från parkering utmed vägen mellan Gärdhem och Halvorstorp. Med cykel kan du trampa fram på gamla Nossebrobanan, förlängningen av cykelbanan Gröna stigen / Fågelstråket, och sen svänga in på vägen mot Hullsjön.

Latitud och longitud till en av reservatets parkeringar: 58°16.569'N 12°21.940'E

Relaterad information

Länsstyrelsens hemsida om Hullsjön

Senast granskad 2022-12-14 av JEAWAD