Naturreservatet Ålstadnäset, vybild från lilla näset över sjön mot stora näset.

Ålstadnäset

Ålstadnäset i norra delen av Gravlången bjuder på stora friluftsupplevelser.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Spår från annan tid

Halvön, som utgörs av Lilla och Stora Näset, reser sig ca 40 meter över vattenytan. På näset finns rester från tidigare bebyggelse i form av gamla husgrunder. Spåren syns också på marken och floran. Flera vidkroniga ekar talar om att det var ett mer öppet område förr.

Eken behöver utrymme

Hävden upphörde för länge sen och hagmarkerna har växt igen. På de gamla åkrarna och ängarna står granen tät. Idag försöker man återskapa en del av miljön genom att ta bort uppväxande buskar och träd runt de gamla vidkroniga ekarna. På så sätt når ljuset återigen eken.

Vandra runt näset

Vandrar du stigen runt på Lilla och Stora Näset ser du flera av ekarna. Ta gärna en närmare titt på dem. Hittar du några spännande lavar och mossor? Ungefär halva sträckan av leden går relativt nära vattnet och det finns flera fina ställen att stanna till en stund på. Längst ut på Stora Näset finns en grillplats iordningställd.

Skyddat naturområde

Ålstadnäset är skyddat som naturreservat.

Hitta hit

Till Ålstadnäset kommer du genom att från Sjuntorp köra mot Råda och sedan svänga av mot näset. Innan du kommer fram till själva näset ligger det fritidsbebyggelse och en liten badplats. Vägen är smal, så ta det lugnt.

Latitud och longitud till reservatets parkering: 58°9.243'N 12°13.453'E

Senast granskad 2022-12-14 av JEAWAD