Utsikt från Kopparklinten över Göta älv.

Älvrummet

Älvrummet mitt i Trollhättan är kanske mest känt för de dånande vattenmassorna. Men området har även en intressant historia som omges av storslagen och vacker natur.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Fascinerande skådespel

Under sommaren kan du uppleva ett fascinerande skådespel. Då öppnas dammluckorna och vattnet kan åter kasta sig ned för fallfåran. Fallpåsläpp sker vid bestämda tider under hela sommaren.

I juli kan du njuta av folkfesten ”Fallens dagar”. Du kan ta del av en mängd olika evenemang, men självklart står fallen i centrum. Under dagarna sker fallpåsläpp flera gånger om dagen.

Från fallen kan du genom att promenera söderut följa 250 års slussbyggen. Slussarna ligger i en storslagen och rik natur. Det är ett unikt tillfälle att studera olika slusstekniker sida vid sida.

Storslagen utsikt och dramatisk natur

Uppifrån Kopparklinten har du en magnifik utsikt över Trollhättan och Göta älv. En stig löper ner för de mäktiga branterna. Den tar dig utmed älven genom områden med gamla granar och grova ekar. Här och var är växtligheten rikare med ädla lövträd och hassel. I branterna kan du se flera olika växter, bland annat kungsmynta, harklöver och bergjohannesört.

Skyddat naturområde

Älvrummet är av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. Delar av området är skyddat som naturreservat.

Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla värdefulla rasbranter och skogsmiljöer utmed Göta älv. Syftet är också se till att området kan fortsätta att användas för friluftsliv och naturmiljöstudier. Reservatet är ca 61 hektar.

Hitta hit

Du kan ta dig ut i Älvrummets naturmiljöer på många platser i stan, till exempel vid Kopparklinten och Forngården på älvens västra sida eller vid Olidehålan och Gamle Dal på älvens östra sida.

Karta över Älvrummets naturreservat

Ungefärlig latitud och longitud till några av reservatets entrépunkter:

Kopparklinten 58°16.696'N 12°16.299'E
Forngården 58°17.090'N 12°16.706'E
Olidehålan 58°16.479'N 12°16.217'E
Gamle Dal 58°16.079'N 12°15.681'E

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD