Närbild på en älgkalv

Halle- och Hunneberg

Tvillingbergen, älgarnas och konungarnas berg.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

60 meter diabas

Ståtligt reser de sig upp från den omgivande flacka Tunhemsslätten i söder och Vänerns svallande vågor i norr. Bergen tillhör de så kallade västgötska platåbergen. Det som skiljer Halle- och Hunneberg från övriga västgötaberg är bland annat det mycket tjocka diabastäcket som ligger överst. Diabasen, som är hård och motståndskraftig, ger bergens deras karaktäristiska branta kanter.

Urskogsmiljöer

I branterna hittar den naturintresserade mycket spännande. Från urskogsliknande miljöer med sällsynta lavar och mossor till lundar och torrängar med rik flora. Uppe på platåerna breder en fattigare barrskog ut sig.

På älgsafari

Med kikare och kamera i högsta beredskap är det många som beger sig upp på bergen. Med lite tur så får man syn på skogens konung, älgen.

Friluftsliv

Möjligheterna till friluftsupplevelser är stora på bergen. Bergagården på Hunneberg är en bra utgångspunkt för dig som inte besökt bergen tidigare. Där kan du hitta information och få tips om natur och vandringsleder.

Skyddat naturområde

Halle- och Hunneberg är skyddade som naturreservat. De ingår också i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Halle- och Hunneberg kan du nå från många håll; lättast från Vargön eller Tunhem.

Relaterad information

Samlad besöksinformation om Halle- och Hunneberg

Länsstyrelsens hemsida om skyddad natur

(sök på Hunneberg så får du träff på flera av naturreservaten som finns på bergen)

Platåbergens geoparks hemsida

Senast granskad 2022-12-14 av JEAWAD