På våren blommar vitsipporna i Åkerströms naturreservat.

Åkerström

Åkerström är ett fridfullt naturreservat med en dramatisk historia som granne.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Blomsterfagert kulturlandskap

På sluttningarna ner mot Göta älv växlar öppna betade hagmarker och lövskogsdungar om vartannat.

Floran är mycket rik och varierad. På våren färgas marken av svalört, vitsippa och blåsippa. Under hasselbuskarna gömmer sig den märkliga parasiten vätteros. Blek och intetsägande, men nog så vacker. Sin näring hämtar den från hasselns rötter. Sommartid lyser gulmåra, tjärblomster, kärleksört och många andra blommor upp marken.

Avkopplande ljudkuliss

I buskar och träd trivs fåglarna och skapar en härlig ljudkuliss. Rosenfinkens välkomnande strof "please to meet you" och grönsångarens rullande läte känns lätt igen.

Älvdalen från ovan

Uppe i branterna är skogen vildvuxen och ger en naturskogskänsla. En vandring upp till Nyckelberget belönas med fin utsikt över älvdalen.

Naturkatastrofens ärr

Söder om reservatet syns ärren från 1648 års stora naturkatastrof. Ett gigantiskt lerskred drog med sig ängar, åkrar, skog och byggnader. Älven dämdes upp och tog många människors och husdjurs liv. Ärret i landskapet syns bäst som ett nedsänkt parti med en markerad kant vid Intagan.

Lummig ravin

På västra sidan av vägen mot Hjärtum rinner Åkerströmsbäcken fram i Brandsbo dalar. Ravinen är till stor del klädd av gran- och ädellövskog. Växtligheten är även här mycket rik.

Skyddat naturområde

Åkerström är skyddat som naturreservat.

Hitta hit

Naturreservatet är enkelt att nå från parkeringsplatsen längs Hjärtumsvägen. Har du tid och ork att göra en längre vandring rekommenderas leden utmed älven från Trollhättan. På västra sidan av älven vid hängbron står en skylt som markerar ledens början. Sträckan är knappt 5 km enkel väg och något kuperad. I naturreservatet går betesdjur. Visa hänsyn.

Karta över Åkerströms naturreservat

Latitud och longitud till reservatets parkering: 58°15.686'N 12°13.690'E

Senast granskad 2022-12-14 av JEAWAD